S:1

Bahçemizdeki 207 ağacın 4/9u kayısı ağacı, geri kalanı da çam ağacıdır. Bahçemizde kaç tane çam ağacı vardır?

Bahçemizdeki 207 ağacın 4/9u kayısı ağacı, geri kalanı da çam ağacıdır. Bahçemizde kaç tane çam ağacı vardır? sorunun cevabı "115" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için tüm besinlerden vücudumuzun ihtiyaç duyduğu miktarda tüketerek beslenmeye ne ad verilir? Sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisinde kişileştirme yoktur? Bahçede 18 gül, güllerden 17 fazla lale vardır. Bahçede toplam kaç çiçek vardır? Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından değildir? Kurtuluş Savaşı’ nın batı cephesinde yapılan savaşların doğru olarak sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir ?I.  Birinci İnönü Savaşı    II.  Büyük Taarruz     III. İkinci İnönü Savaşı    IV. Kütahya –  Eskişehir Savaşları   V. Sakarya Savaşı  Aşağıdakilerden hangisi bir bölge- de veya ülkede ticaretin gelişmesi- ne katkı sağlamaz? "Babam, akşamları eve erken gelir."cümlesinde eve gelen kişinin yerine hangi kelimeyi yazabiliriz?   5 3   sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? "Ankara İstanbul ve İzmite gittim"Yukarıdaki cümlede aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırası ile kullanılmalıdır? 5542 – 4795 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Kounin’e göre aynı anda aynı etkinliğe öğrencilerin dikkatini çekmeyi başarabilen öğretmenler, daha az disiplin sorunuyla karşılaşmakta ve öğrenciler daha fazla şey öğrenmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi, sınıfı canlı tutmada, öğrencilerin dikkatlerini sürdürmelerinde etkili olabilecek öğretmenin yapacağı bir davranış değildir?  • Ekosistemlerin dengesinin korunması• Doğal güzelliklerin korunması• İnsan etkisinin azaltılmasıDoğal güzelliklere sahip olan bir bölgede verilenlerin gerçekleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Osmanlı Devleti’nde zeki ve yetenekli çocuklar, Enderun adı verilen okulda iyi bir eğitim gördükten sonra devletin önemli hizmetlerine atanırlardı. Bu uygulama, Osmanlıların aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?  Araç içinde bulunmayan kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir?  İslam tarihinde “hüzün yılı” kavramı neye karşılık gelmektedir? Hız ile ilgili olarak;I. Skaler bir büyüklüktür.II. Birimi m/s dir.III. Türetilmiş bir büyüklüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, ebeveynin çocuğuna olan sorumluluklarından biri değildir? Mütarekeden sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğaza demirlenmiş düşman gemilerini görünce “Geldikleri gibi giderler!” demiştir.Buna göre Mustafa Kemal’in, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulanması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki ülkeler ortak özelliklerine göre gruplandırılırsa hangisi dışta kalır? Gün boyunca çeşitli besinler tüketiriz. Bunlardan bir kısmı bize enerji verir.Aşağıdakilerden hangisi makarna, pilav ve ekmek gibi besinlerde bulunan temel enerji kaynağımızdır? 925 – 400 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Hz. Muhammed’in (sas) son seferi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Çatılarda kullanılacak ısı yalıtımı malzemesinde aşağıdaki özelliklerden hangisi olmamalıdır?  Saat 15.30' da başlayan film 4 saat sonra bitmiştir. Film saat kaçta bitmiştir? 1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar  kazanmasını sağlamak;2. Onları ilk öğretime hazırlamak;3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak;4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? Biyoteknolojik uygulamaların insana ve çevreye her zaman faydalı olabilmesi için,I. Çalışmalar doğru yerde doğru kişilerle yapılmalıdır.II. Ürünler insanlara ulaştırılmadan araştırılmalıdır.III. Islah çalışması doğru canlılarda yapılmalıdır.verilenlerden hangileri doğrudur? Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ortama ne denir? “Ben dengeli besleniyorum.” diyen bir kişi aşağıda verilenlerden hangisini yapmaktadır? 50 soruluk bir bilgi yarışmasında her doğru +5 puan, her yanlış -2 puandır. Ali bu yarışmaya katılarak 28 doğru, 12 yanlış yapmıştır. Ali bu yarışmadan kaç puan almıştır? Aşağıdaki örneklerden hangisi İslam’da bulunan kolaylıklara örnek olamaz? Roman, tarihe en bağlı edebî türdür. Toplumsal, politik olaylar ve gelişmelerle de yakın ilişkidedir. Romanın tarihe bağlı oluşu, çok köklü bir geçmişi olmayan yeni bir sınıfın, yani burjuvazinin kendine tarih içinde bir geçmiş ve gelecek kurma çabasından doğmuş olmasında yatar. 18. yüzyıl romanlarının çoğu, öncekilerden farklı olarak burjuvazinin aristokrasiye karşı mücadelesinde kullanılmak üzere kaleme alınmış metinlerdir.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? “Acılar gelince art arda geliyor ve her şey birden                            1                        2anlamını yitiriyor; bitmiyen bir yalnızlık oluyor                                 3                 4yaşam.”  cümlesinde, altı çizili sözcüklerin hangisinde, bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangileri Mustafa Kemal Atatürk’ün güçlü yönlerindendir?1-Planlı ve düzenli olması2-İyi futbol oynaması3-İleri görüşlülüğü Kaynama olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? 8, 1, 7, 0 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük sayının farkı kaç olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir