S:1

I. Rüzgar II. Yer altı suları III. Yağmur IV. Sıcaklık farkı
Yukarıda sıralanan doğa olaylarından hangisi maddeyi etkiler?

I. Rüzgar II. Yer altı suları III. Yağmur IV. Sıcaklık farkıYukarıda sıralanan doğa olaylarından hangisi maddeyi etkiler? sorunun cevabı " I,II,III,IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek başına anlamı olmayan bir kelime kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Talas Savaşında Arapları destekleyerek kazanmalarını sağlayan, ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlıların kuruluşunda önemli rol oynayan türk boyu hangisidir? Aynı hacimde olan iki cisimden kütlesi büyük olan madde, yoğunluğu daha ..................... maddedir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Peygamberimizin hicretteki yol arkadaşı kimdir? Motosikletin arka tekeri değiştirildiği zaman neye dikkat edilmelidir? Aşağıdaki çarpma işleminde hangisi en büyüktür? • Hafif ve parlak yüzeydir.• Küçük süs eşyaları yapımında kullanılır.• Dünyada en kaliteli olanlar Eskişehirde çıkarılmaktadır.Bu özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün yaşam eğrisi dönemine ait değildir? İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle ........................oluşurCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Kültürel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Eken – biçer – fırtına – rüzgâr sözcüklerinden oluşan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Yahudi isyanları nedeniyle 70 yılında Kudüsü işgal edip, Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tanımların hangisi doğrudur? 628 yılında Peygamberimiz 1500 kadar Müslüman ile Kabeyi ziyaret etmek için yola çıkmıştı. Ancak Mekkeliler Müslümanların bu isteklerini kabul etmediler. Bunun üzerine Mekkeliler ile Müslümanlar arasında bir antlaşma imzalanır.Bu antlaşmanın adı nedir? Türkçede genel olarak vurgu hangi hecededir? Canlıların sahip olduğu ortak özellikler ile ilgili aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Sanatı tarif edecek olsam Oyundur. derim ama bir kişiyle oynanan en güç, en belalı, en tatlı, en güzel oyun. Bir oyun ki sahnesi dünyanın her yerindedir. Bir oyun ki sahnesinde her zaman tek kişi; seyircileri arasında gelmiş, geçmiş ve gelecek nesiller bulunmaktadır. Bir oyun ki su ile ekmeğin yanı başında yerini alır.Bu metinden ‘‘sanat ile ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? Itrî, Dede Efendi, Sadullah Ağa, Tanburî Cemil Bey ve Hacı Arif Bey gibi sanatkârlar aşağıdaki alanlardan hangisinde eserler vermişlerdir? Aşağıdaki eserlerden hangisi konusuna göre sosyal roman türüne örnek gösterilemez? Şehrin yollarını yaptıran, park vb. yerleri yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelime hem özel hem cins isimdir? Açık oturumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi uymamız gereken sorumluluklardan birisi değildir? Annem yaptığı kurabiye için 405 g, 213 g yağ, 382 g şeker kullanmıştır. Annem kurabiye için kaç kg malzeme kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci Haçlı Seferinin başladığı dönemde Türkiye Selçuklu Devletinin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Yedikleirmiz de bulununan ve vücudumuz için gerekli olan besin maddeleri hangi sindirim organında emilerek kana karışır? 1. Her işte bir hayır vardır.2. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.3. Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.Verilen atasözü ve deyimlerde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili açıklama yoktur? Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? Gökteki yıldızlar kadar sayısızAh, yurdumun kimsesiz ve yoksul çocuklarıAnladım farkınız yok koparılmış başaktan!Bu dizelerde yoksul çocuklar aşağıdakilerin hangisindeverilenlere benzetilmiştir? Murat : .......................................?Halis : No, she isnt. She is Japanese. Osmanlı Devletinde kazalarda devletin şerî ve örfi kanunlarını uygulamakla sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayının sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru çözümlenmiştir? Millî Mücadele sürecinde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:1. Sivas Kongresi2. Amasya Genelgesi3. Erzurum Kongresi4. Büyük Millet Meclisinin açılmasıBu gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir? Göçler sürelerine göre mevsimlik ve kalıcı göçler olarak iki gruba ayrılmaktadır.Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisinin yaygın olduğu yere yapılan göçler kalıcı olmaktadır? Türk kadını 1930da belediye seçimlerine katılma, 1934te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde TBMMye 18 kadın milletvekili girdi.Buna göre;I. Kadınlar siyasal haklarına kavuşmuştur.II. Kadınlar siyasal haklarını erkeklerden önce elde etmiştir.III. Kadınların ülke yönetimine katılımları sağlanmıştır.IV. Millî egemenlik ilkesi güçlenmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir