Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
"Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünerek olacakları beklemek." anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
"Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünerek olacakları beklemek." anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Renk vermemek    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Zafere giden yolda önüme pek çok engel çıktı ama - - - -Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Uzaydaki gök cisimlerinin yapılarını, hareketini ve birbirileriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı nedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç yoktur? Zeynep ile Mertay’ ın kütleleri toplamı 60 kg’dir. Mertay, Zeynep’ ten 4 kg hafiftir. Zeynep’ in kütlesi kaç kg’dir? “Câmiu’s-Sahih” adlı eserler aşağıdaki muhaddislerden hangilerine aittir? 1310 < AYukarıdaki sıralamada A yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? 1:2.000.000                                  Yukarıda verilen ölçeğin, aşağıda verilen özeliklerinden hangisi doğrudur? 6584  ile 9876 arasındaki en küçük sayı ile en büyük sayının farkı kaçtır? - - - - , divan edebiyatında öykü ve roman türünü karşılayan nazım biçimidir. Beyitler arasında uyak birliği yoktur. Bu nedenle uzun konuları işleme olanağı vardır. Kahramanlık hikâyeleri, dinî, ahlaki ve öğretici konular işlenir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü ibadetlerden biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde peygamber ve o peygamberin gösterdiği mucizesi yanlış eşleştirilmiştir? My favourite actress is Jane Smith. She was born in 1978 in New York. She has long wavy red hair and green eyes. She’s interested in fashion. She prefers casual clothes and she likes wearing accessories like earrings and belts. She’s sociable and has a charming personality. She often says her job is fun but very tiring. She can’t go out with her friends at night because she works long hours. What is Jane like?