Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bin asır geçse de biz bu topraklarda kalmaya devam edeceğiz. cümlesinde altı çizili kelime yerine hangisi gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bin asır geçse de biz bu topraklarda kalmaya devam edeceğiz. cümlesinde altı çizili kelime yerine hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "yüzyıl" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkanı sunan uygulama programı aşağıdakilerden hangisidir.   “İstanbul’da bir kuş var, kanadında gümüş var.” Cümlesinde hangi kelimelerde     büyük ünlü uyumu aranır? Hatay Türk Devleti Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre üyelik baş- vurusu, sendika tarafından en çok kaç gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır? Aşağıdakilerden maddelerden hangisi kırılgan özellik gösterir? Bir çıkarma işleminde çıkan 12 artarsa, fark nasıl değişir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Kurtuluş savaşı yıllarında milli varlığa faydalı cemiyetler başlangıçta dünyaya      haklılıklarını basın yayın yoluyla anlatmak isterken daha sonra bölgesel silahlı      mücadeleye girişmişlerdir      Milli cemiyetlerin bu şekilde bir tutum değişikliğine gitmelerinde aşağıdakilerden hangisi                                                          daha çok etkili  olmuştur?                                                                                               • Kişinin dini anlama biçimi, onun bilgi, kültür ve anlama düzeyine göre şekillenir.• Bireylerin sorgulayıcı, araştırmacı, çekingen...oluşu da onların dinle ilgili düşüncelerinietkiler.• Aynı kitabı okuyan, aynı dersi dinleyen insanlar, kişisel farklılıklar nedeniyle, dinîbir konuda değişik yorumlar yaparlar. Bu açıklamalar, din anlayışındaki yorum farklılıklarının aşağıda verilen  nedenlerinden hangisine aittir? Tuzlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre “sosyal etkinlikler kurulu ve görevleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıda verilen boşluklara uygun olanları getirirsek hangi seçenek boşta kalır? Görülen bir yerin özelliklerinin, doğal güzelliklerinin anlatıldığı yazılara  ………………….denir.Kahramanları genellikle hayvan ya da bitki olan ve insanlara ders veren yazılara  ………… denir.İnsanların başlarından geçen veya geçmesi mümkün görülen olayları, yer ve zaman belirterek, bütün ayrıntılarıyla ele alan uzun yazılara ........................... denir. Tanımış kişilerin yaşamlarını, hangi işleri başardıklarını, çalışma biçimlerini, kısaca yaşam öykülerini anlatan yazılara ................................... denir.