S:1

Orucu açmak için akşam vakti girince yenilen yemeğe ne ad verilir?

Orucu açmak için akşam vakti girince yenilen yemeğe ne ad verilir? sorunun cevabı "İftar " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Açık oturumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretinin (!) kullanımı doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait bir öğretici metindir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz? Aşağıda bazı göllerin oluşum şekli açıklanmıştır:•  Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan göllerdir.•  Kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerdeki çukur alanlarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir.•  İnsanların çeşitli amaçlar için akarsuların önünü bir setle kapatmaları sonucu oluşan göllerdir.Buna göre aşağıdaki göl çeşitlerinden hangisinin oluşum biçimiyle ilgili bilgi verilmemiştir? Aşağıdaki değişimlerden hangisinde maddenin yalnızca fiziksel özelliği değişir? ”Seni sevdiği ………………………..sana kızmadı .”Aşağıdakilerden hangisi cümlenin anlamını bozmaz? Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatır? Nesrin ile Zehra’nın ağırlıkları toplamı 66 kg’dır. Nesrin 32 kg olduğuna göre Zehra kaç kilogramdır? “Fenomenoloji’’nin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Mardin’in dar sokaklarında dolaşırken kendinizi şehrin güzelliğine kaptırırsınız.“Geniş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki “dar” sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır? “Herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak” anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? A: - - - - I use your phone? I forgot mine at home.B: Sure. Hangi sözcük doğru yazılmıştır? Aşağıdaki  çarpma  işlemlerinden  hangisi doğrudur? Hz. Muhammed (sav.) hayatının her döneminde çalışmış ve çalışmayı da teşvik etmiştir. Herkesin hayatının idamesi için çalışmasına müsaade edilmesini ve emeğinin karşılığının verilmesini istemiştir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.)’in temel hak olarak gördüğü konu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi “beyaz” kelimesinin eş anlamlısıdır? Hangi seçenekte “diline dolamak” deyimi doğru açıklanmıştır? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise -------- ---- - ----------adı verilirdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Büyük Menderes ve Küçük Menderes hangi bölgemizde yer alır? T.C. Anayasası’na göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir? Leyleklerin göç etmeye başlamasıyla sonbaharın geldiği bilgisi gündelik bir bilgidir. Gündelik bilgi neden-sonuç ilişkisini bilimsel olarak açıklamayan kişinin öznel algı ve yargılarına dayanır.Bu durumda gündelik bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? Özdeş kaplarda bulunan ilk sıcaklıkları aynı, eşit miktarlardaki su, etil alkol ve aseton sıvıları özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanıyor. 10 dakika sonra etil alkolün kaynamaya başladığı, asetonun kaynayarak bittiği, suyun ise kaynamaya başlamadığı gözlemleniyor.Buna göreI.  Bu sıvılardan kaynama noktası en yüksek olan sudur.II.  Bu sıvılardan kaynama noktası en düşük olan asetondur.III.  Etil alkol kaynamaya devam ederken suyun tamamı buharlaşır.yargılarından hangileri doğrudur? ”Yazılı olmayan kurallara uymayanlar ceza almaz. Onlar ……………….”Boşluğa hangi seçenek getirilemez? Hıyanetivataniye Kanunu’nun“Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.”maddesinin gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iskan politikasının sağladığı faydalardan biri değildir? Bir bölme işleminde bölünen sayı 36, bölen sayı 6 ise bölüm kaçtır? Peygamberimiz’e gelen ilk vahiy hangisidir?  İslam kültüründe, ölen bir kişi için genel olarak yapılması gereken hazırlıklara ne ad verilir? A=26, B=114 ise A+B toplamı hakkında hangisi söylenemez? Şehitkamil ilkokuluna gidiyorum.         1              2            3Yukarıdaki cümlede kaç numaralı sözcük yanlış yazılmıştır? Bir okulda 405 erkek, erkeklerden 45 fazla kız öğrenci vardır. Bu okulda kaç öğrenci bulunmaktadır? Kur'an'ı Kerim kac cüzden oluşur? (8 x 4) ÷ (9 – 1) =  işleminin sonuçu kaçtır? İzlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, gidişat  demektir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.); iman, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerin tamamını kapsayan  söz ve davranışlarına denir. İslam dinin temel kaynaklarından biridir.   Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımını yapmaktadır? “Eyvah (  ) Ödevimi yapmayı unuttum ( )  Sen de mi yapmadın (  )”cümlesinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir toplumu cezalandırmayız İsra: 15Yukarıda verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir