Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İlk inen Kuran-ı Kerim ayetlerinde Allahın insanlara ilk emri ne olmuştur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İlk inen Kuran-ı Kerim ayetlerinde Allahın insanlara ilk emri ne olmuştur? sorunun cevabı "Oku!   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aşamaz? Hi! I am Leo. I am a university student who is interested in doing extreme sports such as rafting, caving, hang gliding, kayaking etc. I also organise sports tours for university students every year as a hobby. The previous year we went to Ürgüp. There, we enjoyed a hot air balloon ride. Most of my friends found the scenery fascinating. Last year, we went to Fethiye and we tried rafting. It was really difficult and dangerous. I think I will organise a hang gliding tour to Antalya next year.They went to hot air balloon riding - - - - .  ‘’Kasabın oğlu sınıfta bekliyor.’’ hangi ses olayı yoktur?           Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? İnsanın olgun alyuvar hücrelerinde,I. DNA senteziII. Protein senteziIII. Oksijenli solunumIV. Difüzyonolaylarından hangileri gerçekleşmez? Bir toplama işleminde en az kaç toplanan olması gerekir? Bir maddenin fiziksel hâlinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.•  Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.•  Taneciklerinin hareket enerjisi çok az olup tanecikleri sadece titreşim hareketi yaparlar.Bu maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetini azaltmak ve taneciklerinin hareket enerjisini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bir sayı örüntüsünde3. terim: 424. terim: 535. terim: 64'tür.Yukarıda verilen ifadelere göre örüntünün 8, 9 ve 10. terimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ‟Beyaz önlüğünü giydi, merdivenleri hızlıca inip hastanın yanına geldi.” cümlesinde altı çizili sözcüklerden hangisi bir adın niteliğini belirtmiştir?  652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre " iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak” hangi müdürlüğün/birimin görevidir? 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondoros Ateşkes Antlaşmasına göre,“ İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhengi bir stratejik noktayı işgal edeceklerdi.”Bu madde ile İtilaf Devletlerinin ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?   Evreni ve evrendeki bütün canlıları Yüce Allah yaratmıştır. Onu yarattığı her şey dengeli, düzenli ve ölçülüdür. Mesela dünyayı saran atmosfer tabakası olmasa dünyamızda yaşam olmazdı. Biraz kalın ya da ince olsa bile yaşam çok farklı ya da imkânsız olurdu. Yukarıda verilen parçadan yola çıkarsak aşağıdakilerden hangisi bu konuyu Kur’an-ı Kerim’de dile getiren ayetlerden biri değildir?