S:1

Allahın her şeyi bilmesine ne denir?

Allahın her şeyi bilmesine ne denir? sorunun cevabı "İlim     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bir çıkarma işleminde fark 6853tür. Eksileni 538 azaltırsak, yeni fark kaç olur? Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşmasında yer alan hangi madde tüm Anadolunun işgal edilebileceği anlamına gelmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Bir sürahi kayısı suyunu 7 kişi içmektedir. 3 sürahi kayısı suyunu kaç kişi içer? Duran bir topa kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gözlemlenebilir? Michael - - - - in the street when he - - - - an old friend. Arkadaşların senin aynandır. Davranış şekillerin, huyların, sevdiğin ve sevmediğin şeyler zamanla onlara benzer. Bu yüzden ya ufkunu genişleten insanları arkadaş edinip mutlu olursun ya da yanlış insanlarla birlikte hareket edip mutsuzluğa mahkûm olursun.Bu parçadaki altı çizili deyimle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Peygamberlikten önce Hz Muhammedin inzivaya çekildiği ve ilk vahyin geldiği dağın ismi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Esin : - - - - - ?Nigel : Two years. Aşağıdakilerden hangisi isteklerimizin özelliklerinden değildir? Ve celle sena ük hangi namazda okunur? Aşağıda karışık verilmiş cümlelerin anlamlı bir şekilde sıralanmış hali hangisidir?I. Write your e-mail and send it.II. Second, write your e-mail address and password.III. Then, click the contact button.IV. Thats all.V. First open your e-mail account. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi , diğerlerinden farklı kişide çekimlenmiştir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Annemin sıcaklığını, onunla hissederim. Varlıkların nasıl olduğunu, onunla anlarım.Alinin bilmecesinin cevabı hangi duyu organımızdır? Bir sorunla karşılaştığımızda yada bir anlaşmazlığa düştüğümüzde aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekmektedir? Aşağıdakilerden hangisi ilçe yönetiminin başıdır? Her kültürel öge, bir başka kültür tarafından nesnel bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir.Bu duruma karşıt olan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: Size iki önemli şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe sapıtmazsınız. Bunlar: ..................ve ..................dir Peygamberimizin yukarıdaki hadisinde boş bırakılan yerlere hangi iki ifade gelmelidir? Teknolojik ürünler, insanların ............................ sonucu ortaya çıkmıştır. Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çok, parçalanır, çarpar,kayalara,büyürse,kayık,dalgalar verilen sözcükleri anlamlı bir cümle yaptığımızda ‘çarpar sözcüğünden sonra hangi sözcük gelir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerden hangisinin türü farklıdır? Kuvvet uygulanan bir cismin hareket etmemesi durumunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kağıt ve matbaayı kullanan ve aynı zamanda ilk kez bu matbaayla kitap basan ilk türk devleti hangisidir? Tarihsel süreçte görülen;I. Atın evcilleştirilmesiII. Tekerleğin bulunmasıIII. Değiş - tokuşun son bulmasıgelişmelerinden hangileri insanların kültürlerini farklı bölgelere taşımalarına yardımcı olmuştur? Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın bireysel zararlarından değildir? Ampulü aşağıdakilerden hangisi icat etmiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Annem 18 metre kumaşın 4 metresiyle pantolon, kalan kumaşın 3 metresiyle de etek dikti. Geriye kaç metre kumaş kaldı? Olay: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelerdir. Kısa sürede gerçekleşir.Olgu: Aynı türdeki olayların bir bütün olarak anlatılması için kullanılan bir kavramdır. Uzun süreç gerektirir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnek olarak gösterilebilir? Peygamber Efendimiz (sav)e ilk vahiy nerede ve ne zaman geldiği hangisinde doğru olarak verilmiştir? Koşuk türünün halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? GÜLEK BOĞAZI Çok eski çağlarda Toros Dağları'nın tepesinde bir kral kızı yaşarmış. Dağların çevresi çok sık bir ormanla çevrili olduğu için buralarda dolaşmak tehlikeliymiş. Çünkü ormanda büyük bir ejderhanın yaşadığı söylenirmiş. Kral da kızına sık sık çevreyi tek başına dolaşmamasını söylermiş. Günlerden bir gün, kızın canı çok sıkılmış ve ormanda dolaşmaya karar vermiş. Bir süre gezdikten sonra dik ve sarp bir kayalığın üzerine oturarak Gülek Boğazı'nı seyretmeye başlamış. Birden büyük bir gürültü duymuş. Aşağı baktığında kayalıklardan ejderhanın geldiğini görmüş. Ne yapacağını şaşırmış. Kurtulamayacağını anlayınca: "Allah'ım, beni ejderhaya yem yapacağına burada taş yap daha iyi." diyerek Allaha dua etmiş. Kızın duasını kabul eden Allah, hem kızı hem de ejderhayı orada taşa çevirmiş. Kız niçin Allaha yalvarmış? I. Ay II. GüneşIII. AynaIV. YıldızYukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağıdır? Orta Asya Türk sanatında kahraman, soylu kişi ya da hükümdarların mezarlarına veya anıtlarının yanına dikilen insan figürlü taş heykellere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerim okumaya başlayacağımız zaman mutlaka söylememiz gereken söz aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir