S:1

.; dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren,mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden,her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir.
Yukarıda açıklaması verilen Allahın (c.c.) ismi, aşağıdakilerden hangisidir?

.; dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren,mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden,her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir.Yukarıda açıklaması verilen Allahın (c.c.) ismi, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Rahman " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Emine okuldan yeni geldi." Cümlesinde özel ad olan kelime hangisidir? Cahiliye döneminde Hz. İbrahim’in dinine bağlı olan, Allah’ın birliğine inanan ve putperestliği reddeden kimselere ne ad verilir? Bir trende 1453 yolcu seyahat edecektir. Bu trende her bir vagon 49 yolcu alabildiğine göre en az kaç adet vagon gerekir? A: I’m very hungry. B: - - - - ? Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti özellikle aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur?  “Saçları çok uzadığı ………………… saçları gözünün önüne geliyor.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Türkiye'deki ovaların, pek çok insanı barındıran yoğun nüfuslu yerler olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? I- Elektrikli cihazların tahrip olmasını önlemekII- Elektrikli cihazların toprakla ilişkisini kesmekIII- Elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamakVerilenlerden hangileri elektrik tesisatında topraklama yapılmasının amacıdır?  Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? Hz. Peygamber’in gözümün nuru olarak nitelendirdiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir? “………….için okula gelememiş” cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? - - - - örneğin tarımı keşfetmesiyle orman ve mera alanlarını tarlaya dönüştürmüş, eğimli arazileri basa- maklandırmış, kanallar inşa ederek tarlalara su taşımış böylece beslen- me ihtiyacını gidermeye çalışmıştır.Aşağıdakilerden hangisi verilen metnin içeriğine göre daha uygun bir giriş cümlesi olur? Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi işaret yoluyla belirten sıfata örnek vardır?  .  “O, senin kadar çalışkan bir çocuktur.” cümlesine “kadar” kelimesinin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?       Kişinin kendisinin de ihtiyacı olan bir şeyi paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak başkalarına yardım edebilmesidir.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir? (Zorunlu hâller hariç)  60 + 40 = .......... işleminin sonucu nedir ?  Evde oturma odasında otururken, diğer odalardan gelen hangi sesi daha iyi duyarız? “Bilim gerçek dünya hakkında araştırma yapma etkinliğidir. Dünyadaki gerçekliğin tek bir bilimi olabilir. Konu alanı dar olan bilimler, konu alanı geniş kapsamlı olan bilimlerle birleştirilebilir.” düşüncesi aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıda verilen hükümdar – devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den biridir? Aşağıdakilerden hangisi duygusal özelliklerden biridir? Andy : I am bored. - - - -Cindy : I don’t like word games. Can we play marbles?Andy : OK.  Saf maddenin içinde sadece tek bir madde bulunur. Verilenlerden hangisi saf madde değildir? Ahmet Cemil, günün birinde “Mirat-ı Şuun” adlı gazetede çalışmaya başlar.Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların korunması için alınacak tedbirlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de peygamberliği hakkında şüphe bulunmayan isimlerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamlıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tür adı kullanılmamıştır?  Dünya’nın kendi ekseni ve aynı zamanda Güneş’in etrafında da dolaştığını ilk defa ileri süren Polonyalı bilim insanı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi komutanımız kimdi? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? “Çıkarmak” sözcüğü, hangi cümlede “mecaz” anlamıyla kullanılmıştır? Ahirette tüm insanların toplanacağı yerÖldükten sonra yeniden dirilmekYaptıklarımızın kaydedildiği ve hesap günü bize verilecek olan kitabımızYukarıda aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur? Aşağıdakilerden hangisinde eser-yazar eşleştirilmesinde yanlışlık vardır? "Okumayı, yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum." cümlesinde kaç sözcük vardır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Kulak sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? Taassup ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir