S:1

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez ?

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez ? sorunun cevabı "Altın yüzük" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
"İşe geç kalınca hayli zor bir durumda kalmıştı. cüm- lesine altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakile- rin hangisinde vardır? 200 g kahve 4 lira ise 1 kg kahve kaç liradır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 8 den başlayarak 8' er ileriye ritmik sayarsak 4 sırada hangi sayıyı söyleriz? Edebiyatımızda yazılan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluş tarafından verilen belgedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır? Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi zamirdir? Nimet de flüt çalıyor ama Burkay kadar iyi çalamıyordu. cümlesi aşağıdaki cümlelerin hangisiyle aynı anlamdadır? Eski, tanınmış bir yazarımızdan bir gazetede günlük fıkralar yazması istenmiş. Ücret konusu açılınca yazarımız şunları söylemiş: Uzun yazarsam, yarım altın isterim; kısa yazarsam bir altından aşağı olmaz.Yazar bu sözleriyle neyi anlatmak istemiştir? Alfabemizin baştan ve sondan altıncı harfleri hangileridir? Canlılarda görülen,•Canlıların kendileri için daha uygun bir yere ulaşıncaya kadar rastgele yönlere hareket etmesi•Bazı hayvanların kendi türünün diğer üyeleri için yararlı, ancak kendileri için zararlı olan davranışta bulunması•Bazı balık türlerinin vücutlarını birbirine paralel konumda yüzerek kuyruklarıyla birbirlerine vurmaları•Memeli hayvanlar ve böceklerin iletişim kurmak için salgıladıkları kimyasal maddelerdir.davranış örnekleri ve aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangi seçenekteki kavram ile ilgili örnek verilmemiştir? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Aradaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümü evreni oluşturur.(.....) Dünya, Samanyolu Galaksisinin içinde bulunur.(.....) Kilometre gök biliminde kullanılan uzunluk birimidir.(.....) Gökyüzünü gözlemlemek için mikroskop kullanılır.(.....) Uzay kirliliği temizlenmesi çok zor olan kirliliklerdendir Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için tüm besinlerden vücudumuzun ihtiyaç duyduğu miktarda tüketerek beslenmeye ne ad verilir? 35 sayfalık masal kitabımın 12 sayfasını okudum. Okumadığım sayfa sayısı kaçtır? "Babamın( ) kitaplarla ilgili çok ilginç sözleri vardır( ) Bir keresinde şöyle demişti( )" cümlesinde, parantezlerin bulunduğu yerlere konulması gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? İslam Dinine göre aşağıdakilerden hangisi İyilik kavramı arasında yer almaz? - Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.- Bazen oruç tut, bazen ye. Namaz kıl, uykunu da al.- Sevdiğin kimseye karşı duyduğun sevgide aşırılığa kaçma.Yukarıdaki cümlelerin ortak noktası hangi seçenekte verilmiştir? Turkey - - - - by many tourists every year. ....................................na göre hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz yada sürülemez.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir ? (1000 + 11000) + ( 0100 + 40 - 17) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, imgeyle ilgili olarak doğru değildir? Türkiye Cumhuriyetinin bugünlere gelmesinde yıllar önce vermiş olduğu milli mücadelenin payı çoktur. Kurtuluş Savaşında milletimizin en büyük silahı aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1921 Anayasası döneminde gerçekleştirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir sorunla karşılaştığımızda yasal yollardan başvuracağımız telefon hatlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Bir şekle öteleme ve simetri yaptırıldığında, aşağıdaki özelliklerden hangisi değişir? Kureyş suresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? "2005" doğal sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Sıffin Vakası boyunca ortaya çıkan olayları ve bunların arka planlarını, aşağıdaki hangi ilahiyatla ilgili bilim dalı inceler? Aşağıdakilerden hangisi doğrudan beden temizliğiyle ilgili bir durumdur? Aşağıdakilerden hangisi ev kazalarına sebep olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki -mış, -miş in işlevi diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir