S:1

Hak ve özgürlüklerimizi sınırlayan tek şey nedir?

Hak ve özgürlüklerimizi sınırlayan tek şey nedir? sorunun cevabı "Başka insanların hak ve özgürlükleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Şule, arkadaşlarıyla bahçede kardan adam yaptı.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıda verilen; I. Duvarda yürüyen böceklerin düşmemesi.II. Suyun musluğun ağzında damla şeklini alması.III. Cıvanın halıya döküldüğünde halıyı ıslatmaması.olaylarından hangilerinde kohezyon (birbirini tutma) olayının etkisi vardır? Aşağıdaki işlemlerin hangisinde eşitliğin sağ- lanması için parantez işaretine gerek yoktur? Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik listeye - - - -  denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ‘’Alemlere Rahmet” olarak gönderilen kendisine Kur’an-ı Kerim kitabı verilen son peygamber hangisidir? I have been waiting for you- - - - an hour. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir? Aşağıdakilerden hangisini deprem çantasına koymamıza gerek yoktur? Yeryüzünün ya da bir parçasının, kuşbakışı görünüşüyle belli bir orana göre küçültülüp bir düzlem üzerine geçirilmesine ne ad verilir? ………………………..akarsuların yatağını (yani aktığı yeri) aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar için söylenemez? Hangi cümlede "de" nin yazımıyla ilgili yazım yanlışı vardır?   Ürünlerin tüketiciye sunulmak üzere ilgili mağazalara götürülmesidir.  Toplumun ihtiyacı olan ürünleri sağlamak üzere yapılan çalışmadır. Ürünün satın alınması ve kullanılması işlemidir.Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla hangisine aittir?    It is rainy. I need my ............. Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I- Yerlere tükürmekII- Yoldaki rahatsız edici şeyleri alıp çöpe atmakIII-Okulda ve sınıfta yerlere çöp atmakYukarıdakilerden hangisi veya hangileri kul hakkı kapsamında değerlendirilebilir? Gamze is disappointed - - - - her new job. Onu eşsiz dünyasını tanıyabilmek, duygu ve düşüncelerine, ortak olabilmek için vakit henüz erkendi.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yaşlılara Saygı Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi aile bireylerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biri olamaz? Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “belgisiz sıfat” kullanılmıştır? Nuh kavmi ve Ad kavmi neye inandıkları için Allah onlara peygamber gönderdi?  Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Din’i öğrenmenin öneminden biri değildir? 4.      A: - - - - is the cinema?B: It is between the bank and the café. Yahudi isyanları nedeniyle 70 yılında Kudüs’ü işgal edip, Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış  Antlaşması’ndan önce gerçekleşmiştir? Atatürk ne zaman ölmüştür? Duygu ve düşüncelerimizi, en geniş şekilde aşağıdaki yollardan hangisiyle ifade edebiliriz? Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgaline karşı Türk halkı, yerel direniş örgütleri kurarak mücadele etti.Buna göre, Türk halkının işgaller karşısında;I- teslimiyetçi,II- milliyetçi,III- uzlaşmacıIV- dayanışmacıtutumlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir? “Sagu”yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi dilimizin sağlığı için dikkat etmemiz için gereken durumlara örnektir? Hz. Muhammed, Medine’ye hicret edince ilk olarak kendisi için bir ev, evin yanına fakir öğrencilerin barınacağı odalar ve bir de cami yaptırmıştır.Buna göre Hz. Muhammed, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermemiştir?  Bebeklikten çocukluğa kadarki sürede olmamız gereken aşıları hangi kurumda ücretsiz olarak yaptırırız? Not alma konusunda aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmaz?  Aşağıdakilerden hangisi Dünya ‘nın gözlemlenen katmanlarından birisi değildir ?   1. Konuşma yürüme ve denge sorunları yaşar.2. Böbrek ve karaciğeri aşırı yorarak çalışmasını zorlaştırır.3. Geçici hafıza kaybına neden olur.4. Damar kireçlenmesine yol açar.Yukarıdaki belirtiler aşağıdaki hangi zararlı alışkanlık ile ilgilidir? Bilimler doğaya egemen olmayı amaçlarken teknoloji sayesinde de hayatı kolaylaştırıcı bir işleve sahiptir.Buna göre bilimin yaşantımızdaki işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir