S:1

Yazdığımız bir yazının izinsiz okunması hangi hakkımızın ihlal edilmesidir?

Yazdığımız bir yazının izinsiz okunması hangi hakkımızın ihlal edilmesidir? sorunun cevabı "Özel yaşama saygı hakkı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Boyacı bize doğru geliyordu. O yaklaşadursun, adamın gözleri yüzümde arandı durdu. Gözlerini kısıyor, açıyor, yine kısıyor, yine açıyordu. Buruşuk yüzünde, kazma dişli ağzında, seyrek bıyıklarında neşeli bir şeyler de yok değildi.Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 50 040 001 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Toprağın oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir? Çoğu zaman doğrunun keşfi, tutkularımıza, eğilimlerimize, alışkanlıklarımıza zor gelen bir şeydir. Doğru, aklın, deneyimin kanıtladığı şeydir. O, yüreği altüst eden, alışkanlıkları sarsan, etten ve kemikten yapılmış varlığı kaygılar içine atan şeydir. Bir bilginin günlük hayatta problemlerimizi çözüyor olmasından dolayı bize verdiği teselli, rahatlık ve güven, onun doğruluğunun ölçütü olamaz.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen görüşü en iyi şekilde desteklemektedir? Aşağıda fosille ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde, Türkiye Cumhuriyetinin tam bağımsızlığına aykırı hükümler bulunmaktadır? Okumak, bir dünya yaratmakdır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde altı çizili sözcüğün doğru yazılışı ile birlikte oluşan ses olayı verilmiştir? 13, 25, 21, 27, 37, 43, 91 sayılarından kaç tanesi asal sayıdır? Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi adres yazarken kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramı içinde değerlendirilemez? Çıkanı 438, farkı 5098 olan çıkarma işleminin eksileni kaçtır? Anne: Telefonda çok konuşuyorsunAyşe: Anneciğim arkadaşımdan ödevimi alıyorumAnne: Sınıfta dersi dinleseydin hiç gerek kalmazdı, demek ki ders dinlemiyorsun Ayşe: Hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevlendirmişti.Yukarıdaki konuşmada Anne hangi iletişim hatası yapmıştır?- Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Osmanlı Devletinde ilk demir yolu İzmir ile Aydın arasında İngilizler tarafından açılmıştır. Demiryolunu buraya yapmalarının sebebi ise Ege Bölgesinde yetiş- tirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine kolay ulaşabilmektir.Buna göre demir yolu yapımında öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu söylenebilir? Üzerine parfüm dökülmüş bir pamuk parçasının yaydığı koku, bir süre sonra bulunduğu odanın her yerinden hissedilir. Bu olay gazların hangi özelliği ile açıklanır? I. Eşlenmiş sentrozomlarII. Homolog olmayan kromozomların kardeş kromatitleriIII. Homolog kromozomların kardeş kromatitleriIV. Homolog olmayan kromozomların kardeş olmayan kromatitleriV. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleriCross-over olayı yukarıda verilenlerin hangisinde gerçekleşir? Adı geçen bağın ortasında, göğe uzanmış bir yüksek kubbedir ki güya aydınlık hamam camekânı gibi tepesi açıktır. Bu açık yerde altı adet ince mermer sütun üzerinde Kiyanıyan tacı gibi bir kubbecik vardır. Sanatkâr iş üstadı, bu küçük kubbenin ta tepesine halis altın ile yaldızlanmış bir çeşit demir mil üzerine bir bayrak yapmış, ne taraftan rüzgâr eserse o tarafa döner o bayrak. Garip görünüşlüdür. Ama aşağı büyük kubbe sekiz köşelidir. Bu kemerli kubbe içinde dahi sekiz kemer vardır. Her kemerin altında bir kış odası...Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünyada yer çekimi kuvveti yaklaşık 10N kabul edilir. Dünya üzerinde 6 kg gelen bir kutunun ağırlığı kaç N olur? Milletvekili seçimleri kaç yılda bir yapılır? Aşağıdakilerden hangisi bir insanın doğuştan getirdiği özellikler arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi yalnızca Ramazan ayına özgü durumlara örnek değildir? Aşağıdaki parçalardan hangisi bir hikâyenin serim bölümünden alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğada yönümüzü bulmada yararlanabileceğimiz beşerÎ unsurlardandır? Yaş günü armağanı olarak ben şunu aldım. Cümlesinde kişi adılı hangisidir? David : John and I are going to the stadium today. We have an extra ticket. Would you like to join us?Robert : - - - -David : Thats OK, maybe next time. Aşağıdaki kavramlardan hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi "ibadetin" kelime anlamlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın Subûtî (diğer varlıklarda benzeri olan) sıfatlarındandır. Allahtan başka ilah yoktur. O, daima diridir (hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (kayyum). Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Onundur. İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise Onun bildirdiklerinin dışında ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti (kürsüsü) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek Ona zor gelmez. O yücedir, büyüktür. (Bakara suresi, 255. ayet)Bu ayetten Allah ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Alevilikte, ölen kişi için daha çok Hakka yürüdü. ifadesi kullanılır. Hakka yürüyen kişinin tanıdıkları, akraba ve arkadaşları çağrılarak onlardan hem halkın huzurunda hem de dedenin huzurunda ölen kişi adına razılık alınır. Ölen kimsenin borcu varsa ödenir. Alacakları ise yakınlarına teslim edilir. Sağlığında incittiği kimseler varsa onlardan helallik alınır. Kurallar yerine getirildikten sonra yemekler yenilir.Tanımı yapılan bu cem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki söz gruplarından hangisinde varlığın biçimini bildiren sözcük vardır? Yasama sorumsuzluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gereğinden fazla ve yanlış yerde ışık kullanmak ne demekti? It is very cold. You should - - - -. Dinle, söyleyeyim sabır hâlini, Cümle âlem sabra verdi malınıTüm bozguncuları mat eder sabır O sebepten mutluluk ihsanıdırSabrın her yerde iyiliktir işi Dayim azad eder yâd ve bilişiBir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye '' amaç '' anlamı katmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir