Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Arı– Ayı – Sincap canlıların vücut hücrelerinde, aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bulunmaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Arı– Ayı – Sincap canlıların vücut hücrelerinde, aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bulunmaz? sorunun cevabı "Kloroplast " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

• Gazel• Kaside• Mesnevi• Kıt’aYukarıdaki nazım şekillerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? - - - - names are Jack and Jill. Aşağıdaki çiçeklerden hangisinin yaşam alanı toprak değildir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ısrarla sürekli bir şey istemek” anlamına gelmektedir? “Kendi liman ve kıyılarımızda gemi işletme hakkına sahip değiliz. Bu hakka sahip olan yabancılar ve azınlıklar bize ciddi zorluklar çıkarıyorlar.”diyen bir gemi tüccarının bu sıkıntısı, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuşmuştur? Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ampulün parlaklığı artar? Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kimlerle savaşılmıştır? Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı takınmamız gereken tavır aşağıdakilerden hangisidir? “İlkbaharda ağaçlar çiçek açar. “ cümlesinde kaç sözcük vardır? Her çocuk bulunduğu ortama ve ortamın kültür özelliğine göre dilini kullanır; birtakım değer ve davranışlar geliştirir. Kültür merkezlerinden uzak bölgelerde yaşayan insanların dillerinde farklılıklar görülmektedir. Bir düğün için kullanılan kelimeler bile bölgesel farklılık gösterir. Hatta olaylara karşı kullandığımız tepki sözcükleri de oldukça çeşitlidir.Bu parçada vurgulanmak isteen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Ali: Is your sister fat?Ayşe: No, ................ . Türkiye’de bağımsız bir akademik birim olarak Psikoloji bölümü ilk kez aşağıdaki üniversitelerden hangisinde kurulmuştur?