S:1

Sağ ve sol omuzda bulunan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangileridir?

Sağ ve sol omuzda bulunan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangileridir? sorunun cevabı "Kiramen Katibin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki maddelerden hangisi sıvı bir maddedir? Aşağıdakilerden hangisi, insanlar arasındaki iletişimi olumsuz etkileyen hatalı bir davranıştır? 26 Kasım – 7 Aralık 2012 tarihleri arasında Katarda yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında, Kyoto Protokolünde öngörülen yükümlülükler hangi yıla kadar uzatılmıştır? İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olanlar ihtiyaçtır.Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan birisi değildir? Kuralı (3n+35) olan aritmetik dizinin kaçıncı terimi 41dir? Bütün insanlar değerlidir. Şermin insandır.O hâlde Şermin değerlidir.Verilen örnekte büyük terim aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk bir konuşmasında "Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin aseletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvetle, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım." demiştir.Bu parça aşağıda verilen ilkelerden öncelikle hangisi ile ilgilidir? Kesişim kümesi aşağıdaki sembollerden hangisi ile gösterilebilir? Erenin sağ kolu Güneşin doğduğu yönü gösteriyorsa önü hangi yönü gösterir? Doğru bilginin kaynağını akıl ve deney olarak gören felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Savaş sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların birbirlerine karşı yardımcı olmaları ve birbirlerinin maddi veya manevi eksikliklerini tamamlamaları aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır? Dünya Madenciler Günü ne zaman kutlanır? Her sabah 11 mekik, her akşam 5 şınav çeken Hakanın bu yılın herhangi bir ayı içerisinde çektiği şınav ve mekik sayısının toplamının gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakanlıklarda, bakanlık makamına yardımcı olmak üzere seçilen bakanlık müşavirlerinin sayısı en fazla kaçtır? Yahudiler dışında Museviliği benimseyen tek topluluk hangisidir? A ş a ğ ı d a k i l e r d e n h a n g i s i P e y g a m b e r i m i z i n çocuklarından biri değildir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Benzer düşünce, inanç ve duyguları paylaşan bireyler arasında değil, benzer kişilik yapısına sahip olanlar arasında gerçekleşen iletişime ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yaşamımız için zorunlu değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? Bir insanın güneşte ten renginin koyulaşması modifikasyona örnek verilebilir. Bir bireyde bu şekilde oluşan koyu ten rengi, çocuklarına aktarılamaz.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik cümledir? Aşağıdakilerden hangisinde halk kültürünün yazılı kaynaklarından biri doğru örneklendirilmiştir? Döllenme doğal yollarla gerçekleşemiyorsa bebek sahibi olmak için kullanılan yöntemlerden biri tüp bebek yöntemidir.I. Oogenezin gerçekleşmesiII. Spermatogenez ile sperm oluşmasıIII. Akrozom enzimlerinin zona pellicudayı parçalamasıIV. Embriyonun oluşmasıBuna göre yukarıda verilenlerden hangileri tüp bebek uygulamasının laboratuvar çalışmaları içerisinde değerlendirilir? Aşağıdaki maddelerden hangisi hem opak hem berk, hem de kokusuzdur? The armchair is - - - - the table and the television. Kronolojik sıralama yaparken olaylar ........................ olarak sıralanmalıdır.ifadesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 5542 İl İdaresi Kanuna göre il idare şubelerinin, kaymakamların ve ilçe idare şubeleriyle bucak müdürlerinin, bucak meclis ve komisyonlarının, köy muhtarlarının ve köy ihtiyar kurullarının yürütülmesi gerekli kararları aleyhine menfaati haleldar olanlar tarafından bu kararların esas, maksat, yetki ve şekil itibariyle kanun ve tüzüğe muhalefetlerinden dolayı açılan iptal davalarına birinci derecede aşağıdakilerden hangisi bakar? Seçimlerle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi demokratik toplum düzeninin gelişmesine katkı sağlayan bir unsur değildir? Aşağıdakilerin hangisinde sunumla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Aşağıda verilen besinleri bitkisel-hayvansal olarak sınıflandırdığımızda hangi besin diğerlerinden farklı olur? Her gün bin kez söylüyorum. cümlesinde eş sesli sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Koordinat sisteminde A(a, b) noktası 2. böl-gede olduğuna göre B(- a, b) noktası kaçıncı bölgededir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşme coğrafyasının incelediği konulardan biridir? Trafiği düzenlemek için kullanılan özel işaretlere ne ad verilir? İslamiyet öncesi Arap Yarımadasında birçok devlet bulunmaktaydı. Bazı şehirler devlet şeklinde örgütlenmiş, kırsalda bazı kabileler de bağımsız hareket etmişlerdir.Buna göre İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir? Gazetenin Batılı devletlerdeki işlevi ve gücü Tanzimat Döneminde anlaşılmıştır. Gazetenin ticari bakımdan kitaba göre daha avantajlı olması ve pazarlanmasının daha kolay olması tercih edilmesini sağlamıştır. Toplumsal konulardan söz etmesi basılan kitaplarla ve oynanan oyunlarla ilgili bilgi vermesi, toplumu aydınlatma görevi üstlenmesi gazeteyi Tanzimat Döneminde ön plana çıkarmıştır.Bu parçada neden söz edilmektedir? İnsanların doğaya etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir