S:1

Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın peygamberidir.
Yukarıda verilen ifadeyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın peygamberidir.Yukarıda verilen ifadeyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Esmâ-i Hüsnâ kavramını açıklar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Lütfü, günde 50 TL kazandığına göre 2 haftada kaç lira kazanır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi girişimcide olması gereken özelliklerden biri değildir?  Evrendeki her şeyi, kuşları ağaçları insanları hayvanları bitkileri kim yaratmıştır? Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan canlı grubu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki katmanlardan hangisinin yapısında erimiş kayalardan oluşan magma bulunur? Sabit basınç altında 6 litre hacim kaplayan bir miktar gazın sıcaklığı 27°C’ den 327°C’ ye çıkarılırsa gazın kapladığı hacim kaç litre olur? Görme engelli insanlar Braille(Breyl) alfabesini kullanarak okuyabilirler. Bu alfabe altı tane kabartılmış noktadan oluşur.Yukarıdaki anlatıma göre okuma sırasında hangi duyu organı kullanılmaktadır? “Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik kuralına aykırı bir kullanım vardır? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı açısından en tehlikeli iki maddesi aşağıdakilerden hangisidir?   Bilgi edinme kapsamında, başbakanlık bilgi edinme kurumu olan, internet, telefon veya dilekçe ile istenilen her konuda istek, öneri ve şikayet yapılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsizken geçişli ( oldurgan ) yapılmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?  “Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın” düşüncesini ahlâk anlayışında savunan ve sez-giciliğin kurucusu olan filozof hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece çekim eki almıştır? Alışverişte yapılan hangi davranış hatalıdır? Kıskançlık kötü bir davranıştır çünkü………………. Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulamaz? İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir?  Emevi Devleti’nin yıkılmasında; I. Halifeliğin babadan oğula geçmesiII. Merkezi otoritenin zayıflamasıIII. Arap milliyetçiliği politikasının izlenmesigelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Dünya’nın güneşe olan uzaklığının yıl içinde değişmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Devletlerin ekonomik olarak güçlenmesindeI.  Ticari pazarlara yakın olmalarıII. Önemli yollara hakim olmalarıIII.Ekvatora yakın olmakIV.Dışarıdan üretilen malları satın almalarıGibi etkenlerden hangilerinin bir etkisi olduğu ileri sürülemez? "Seni çok merak ettik." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Avrupa'da XV. yüzyıl sonlarından itibaren;Ø      Matbaanın yaygınlaşması ve İncil kitabının çokça basılmasıØ      Rönesans Hareketleri ile halkın okuyup aydınlanmasıØ      İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi ile dinin daha iyi anlaşılmasıBu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir? Hangi cümlede soru zamiri vardır? “Okula giderken yolda arkadaşımla ........................” Noktalı yere hangisi gelirse cümle anlamlı olur? Aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?  Bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekli olan izin aşağıdakilerden hangisidir? Emmy : How can we save energy at home, mom?Mother : - - - - .  Servet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda Haçlı Seferlerinin bazı sonuçları verilmiştir.  I.   Pusula, matbaa ve kağıt gibi yenilikler Avrupa’ya taşındı II.  Avrupa’daki derebeylik sistemi zayıflayarak merkezi Krallıklar güçlendi III. Kilise ve papazlara olan güven azaldı.Buna göre yukarıdaki gelişmeler,  aşağıda verilen alanlardan hangisinde doğru eşleştirilmiştir?             I                           II                             IIIA)  Sosyal                   Siyasi                      EkonomikB)  Dini                       Kültürel                      DiniC)  Kültürel               Ekonomik              ToplumsalD)  Kültürel                 Siyasi                         Dini My father never - - - - coffee, but he always- - - - tea. Işığı geçiren maddelere (……………) maddeler denir. Gelişmenin özellikle ilk üç aylık döneminde bazı anormalliklerin görülme olasılığı çok fazladır.Aşağıdakilerden hangisi buna neden olan dış faktörlerden biri değildir? I. NewtonII.Newton # metreIII.JouleYukarıda verilenlerden hangileri iş birimi olarak kullanılır? Sertaç Öğretmen’e göre, öğrencisi Selin’in “ışık ve ses” konusunu öğrenebilmesi için ihtiyaç duyduğu zaman miktarı 6 saattir. Selin’e tespit ettiği bu süreyi verirse onun istenilen hedefe ulaşacağına inanmaktadır. Sertaç Öğretmen, Carroll’un Okulda Öğrenme Modeli’ndeki hangi ilkeyi göz önünde bulundurmuştur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir