Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda bölünebilme kuralları ile ilgili verilen ifadelerde doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
(..) Birler basamağı 0 olan her sayı 5 ile tam bölünür.
(..)Bütün çift sayılar 4 ile kalansız bölünür.
((..)3. 2 ve 5 ile aynı anda bölünebilen bütün sayılar 10 ile kalansız bölünür.
(..)4. 3 ile bölünebilen bütün sayılar 6 ile kalansız bölünür.
(..)5. Rakamları toplamı 67 olan doğal sayı 9 ile tam bölünür.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda bölünebilme kuralları ile ilgili verilen ifadelerde doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(..) Birler basamağı 0 olan her sayı 5 ile tam bölünür.(..)Bütün çift sayılar 4 ile kalansız bölünür.((..)3. 2 ve 5 ile aynı anda bölünebilen bütün sayılar 10 ile kalansız bölünür.(..)4. 3 ile bölünebilen bütün sayılar 6 ile kalansız bölünür.(..)5. Rakamları toplamı 67 olan doğal sayı 9 ile tam bölünür. sorunun cevabı "DYDYY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

It’s raining outside. - - - - !  “ Bakkaldan şeker alıp, şekerliğe koydum. “ cümlesinde türemiş sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Kemal Bey, peşin fiyatı 1200 TL olan televizyonu kredi kartı ile almıştır. Mağaza kredi kartına 30 gün sonra ödeme yapılması durumunda fiyatın aynı kalacağını,bundan sonraki her gün için aylık %2 vade farkı ekleneceğini belirtmiştir. Kemal Bey ödemeyi 45 gün sonra yaparsa kaç lira vade farkı öder? Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? • İnsan hür bir iradeye sahip değildir.• Kul, Allah’ın takdir ettiği  fiilleri yapmak  zorundadır.Bu görüşler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? Su gibi kanumu toprağa kardun Ne sanursın garîbün kanı yok mu Cemâl-i hüsnüne mağrûr olursun Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mu Begüm Dehhâni’ye ölmezden öndin Topuna irmegün imkânı yok muBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Korku olmasaydı atalarımız tehlikelerden korunamaz, hayatta kalamazlardı. Biz de bugün burada olamazdık. Mesela arabalardan korkmak, yolun ortasından yürümemizi önler. Böylece korku bizi korur. Ama bazen de bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir güce dönüşür.Bu metindeki altı çizili sözün cümleye kattı- ğı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Ankara taşı olarak da bilinen, mesken yapımında kullanılan dış püskürük kayaç aşağıdakilerden hangisidir? Kadir kilosu 8 TL olan muzlardan 18 kg 500 gram alıyor. Kaç TL öder? 60' tan başlayıp 4'er ileri ritmik sayarken hangisini söylemeyiz? Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kare şeklindeki bir tarlanın bir kenarı 120 liralık tel ile kaplanmaktadır. Tarlanın tamamını kaplamak için kaç liralık tele ihtiyacımız vardır?