S:1

Hızlı hareket eden bir otomobilde yolculuk yaparken yol kenarındaki ağaçlar ve telefon direkleri hızla hareket ediyormuş gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Hızlı hareket eden bir otomobilde yolculuk yaparken yol kenarındaki ağaçlar ve telefon direkleri hızla hareket ediyormuş gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? sorunun cevabı "Dünya'nın kendi ekseni etrafında dolanması." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I am a fireman. I like…………….… 140 sayısı ile üç basamaklı en küçük çift sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? Havada %71 oranında bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölünen 72 bölen 9 ise bölüm kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Türk şiirinde kullanılan nazım birimlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planında bulunmaz? Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur? % 20’si 30 olan sayının % 10 fazlası kaçtır? Şehirlerin etki alanları küresel, bölgesel ve yerel olaraksınıflandırılmaktadır.Buna göre aşağıda verilen şehrin etki alanı diğerlerine göre daha dardır? Hangi işlemde kalan sayı daha büyüktür? 25 : (-5) - 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizin hicretten hemen sonra yaptırdığı ve içinde kabrinin de bulunduğu mescid aşağıdakilerden hangisidir?A) Mescid-i NebiB) Cennetü’l BakiC) Mescid-i HaramD) Kâbe Her toplum kendi doğrusunu yanlışını, iyisini kötüsünü, güzelini çirkinini yaratıyor kuşkusuz. Bu değerlendirmeler toplumdan topluma değiştiği gibi zaman içinde de değişir. - - - -Bu metin anlam akışına göre aşağıdakiler­ den hangisiyle tamamlanmalıdır? Şiirlerinde evler, odalar, sokak, doğa konularını işlemiştir. Ev konusunu çok işlemesi nedeniyle “evler şairi” olarak anılmıştır. Bir anlayışın eğemenliğine girmeden kendine özgü bir şiir dünyası kurmuştur. Halk kültüründen aldığı unsurları Batı şiiri ile birleştirmiş-tir. Radyo oyunları da yazmıştır. “Kapalı Çarşı, Evler, Eski  Toprak” eserlerinden  bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Which one is false? Uzun kenarı 100 metre, kısa kenarı 75 metre olan dikdörtgen şeklindeki okul bahçemizin çevresi ne 3 sıra tel çekersek kaç metre tel gerekir? “Evin önündeki araba, eşyalarımızı taşımaya elverişli değildir.”Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki devletlerden hangisi “Müttefik” grubunda yer alır? Bir kenarının uzunluğu 45 metre olan kare şeklindeki bir tarlanın etrafına 3 metre ara ile fidan dikilecektir. Fidanların tanesi 7 lira olduğuna göre kaç lira gerekir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? "Kırmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? “Mehmet ile Mustafa çok iyi arkadaştı. Onlar hep beraber gezerdi. ’’Yukarıdaki cümlede hangi sözcük Mehmet ve Mustafa’nın yerine kullanılmıştır? “Küçük kız beni görünce  evine kaçıyordu.” Cümlesinin ögelerinin doğru             sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Bir köyün, bir kasabanın, bir şehrin evlerinden bir tanesi bizim için çok özeldir. Orada açmışızdır gözümüzü dünyaya. Orada ağlamış, orada gülmüşüzdür. Her karesinde bizden bir parça vardır. Penceredeki cama resimler çizmiş, perdeleri aralayıp odaya güneşi doldurmuşuzdur.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? • Çatma• Seraser• Kemha• DibaVerilen kavramlar, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Steve: Where are you going?Kate: I am going to the bakery. I will buy - - - - . Aşağıdaki sahabelerden hangisi Hudeybiye Antlaşmasının şahitlerinden değildir? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin sayısı birden fazladır?  Dört yılda bir yapılan olimpiyatlar ya da bir şehirde her yıl kurulan fuarlar aşağıdaki ilişki türlerinden hangisine örnek olabilir? Kur’an-Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır? "Lirik anlatımda (...) ifade edilmesi esastır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  İhale komisyonları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında ilk sırada gelir  Peygamberimiz Hicretten sonra evi tamamlana kadar kimin yanında misafir olarak kalmıştır? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış bulunmuştur? ………………………. vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetler hakkında yetkili makamlara başvurma hakkıdır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi kelime çoğul isimdir?  7809 sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir