S:1

Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür.Bunun sebebi nedir?

Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür.Bunun sebebi nedir? sorunun cevabı "Cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük görünmesi " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki davranışlardan hangisi Peygamberimizin gençlik yıllarında ön plana çıkan davranışlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi devlet olabilmek için gerekli temel unsurlardan biri değildir? Cumhuriyet, halkın egemenliği doğrudan doğruya veya seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devlet idaresinin bu anlayış doğrultusunda olmasını istemektir Buna göre Cumhuriyetçilik ilkesi; I. Güçler birliği II. Ulusal egemenlik III:Demokratik yönetim kavramlarından hangileriyle bağdaşmaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur. Kuvvetle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 1879da Seraskerlik makamına bağlı olarak kurulan Umum Jandarma Merkeziyesi, aşağıdaki dönemlerin hangisinde yeniden düzenlenerek Umum Jandarma Komutanlığına dönüştürülmüştür? Osmanlı Devletinde gelirleri orta dereceli memurlara verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması nasıl gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım yoktur? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi zıt anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan değildir? Ali her gün 5 sayfa kitap okumuş. Ali 2 haftada kaç sayfa kitap okumuştur? Bir öğrenci evinden okuluna varmak için 158 m yol yürümüştür. Daha gideceği 35 m yol kaldığına göre evi ile okulu arasındaki uzaklık kaç metredir? Hakan-ı Osmani-neseb kim münderic zatında heb İslam-ı faruk-ı Arab ikbal-i perviz-i Acem Sultan Murad-ı kamuran efser-dih ü kişver-sitan Hem padişah hem kahraman sahib-kıran-ı Cem-haşemKasideden alınmış bu bölümler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. Bu bilgiye göre hangi seçenekte hata yapılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması (ünsüz değişimi) vardır? İstiklal Marşının şairi aşağıdakilerden hangisidir? Bir sporcu her gün 4 kilometre koşu yaparak 6 gün koşuyor. 40 kilometre koşması için kaç kilometre daha koşması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi bir bölge- de veya ülkede ticaretin gelişmesi- ne katkı sağlamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) aile büyüklerinden birisi değildir? Verilen sözcüklerin hangisinde dört harften oluşan bir hece vardır? Değeri az olan şeyler,değerli şeylerin yanına konulursa,onların da değerini düşük gösterir. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Toplum Hizmeti Çalışma Esasları kapsamında öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında, yılda kaç saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar? güneş kelimesine aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek güneşten korunmaya yarayan nesne anlamı kazanır? Bir çocuk hiçbir zaman karga ya da tilkinin, insan gibi konuşacağına inanmaz. Fakat böyle olağanüstülüklere ihtiyacı vardır. Nitekim kendi oyuncak bebeklerine birer kişilik yakıştıran, onlarla konuşan ve türlü türlü sahneler düzenleyen bir çocuk, yarat­tığı olaylara inanmış değildir. Yanlış kanı­lar, boş inançlar çocuklara yetişkinlerden geçer; asıl bundan çekinmek gerekir. Yoksa hayalin gıdası olan masallardan değil.Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir şifredir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesi değildir? İranlıların birbirlerini büyük görerek ayağa kalktıkları gibi sizde bana ayağa kalkmayın. Çünkü ben, bir kulun yemek yediği gibi yemek yiyen, bir kulun oturduğu gibi oturan bir kulumPeygamberimizin yukarıdaki sözünden Onun hangi yönüne ulaşmamız mümkündür? Günahtan uzak olmak, günah işlememek demektir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından tertemiz bir yaradılışla yaratılmışlardır.​Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme kuvveti en azdır? Yetişkin bir insanın iskeletinde kaç tane kemik bulunur? • Uzun yolculuk yapan kişinin na- mazları seferi olarak kılması• Oruç tutamayacak kadar hasta olan kişinin iyileşince orucunu tutması• Abdest uzuvlarından birisi yara olan kişinin mesh yaparak ab- dest almasıİbadetlerdeki bu uygulamalara aşağıdaki ayetlerden hangisi dayanak oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynaklarından biridir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmuştur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz? Stratejik planlama sürecinde kuruluşun geleceğini sembolize eden, uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımı olan ve farklı birimler arasında birleştirici bir unsur olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sonuçları için söylenemez? Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi verimliliğe etki eden genel etkenler içerisinde yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir