S:1

Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk, gençlik ve peygamberliğinin ilk yılları hangi şehirde geçmiştir?

Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk, gençlik ve peygamberliğinin ilk yılları hangi şehirde geçmiştir? sorunun cevabı "Mekke" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımını kullanan bir öğretmen davranışı değildir? 13. yüzyıl halk şairidir. Şiirlerinde Allah ve insan sevgisini işlemiştir. Tapduk Emre dergahından ayrıldıktan sonra Anadoluyu bir derviş olarak gezmiştir. İlahi türünün en usta şairi olmakla beraber şiirlerinde coşkulu bir söyleyiş göze çarpar.Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir çiftlikte 67 koyun, 94 tavuk vardır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi yoktur? Hangisi okuldaki teknolojik araçlar için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden değildir? I. Tevhidi Tedrisat KanunuII. Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılmasıIII. Erkanı Harbiye Vekaletinin kaldırılmasıyukarıda verilenlerden hangileri 3 Mart 1924 günü TBMMde kabul edilen yasalar arasındadır? Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i NebininHz. Peygamber dönemindeki işlevleri arasında yer almaz? Bizans-Osmanlı devletinin savaşları kaç yılında veya yıllar arasında olmuştur? If she earns a lot of money, she - - - - around the world. Dilimizin uç kısmında ...................... tadı alan tat tomurcukları daha fazladırYukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bitkisel besinlerdendir? 1 kg kömürün yandığında verdiği ısı miktarına kalorifik değerdenir. Kömürün sahip olduğu nem miktarı yüksek ise karbon yüzdesi düşüktür. Bu durumda kalorifik değeri de düşüktür.Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin kalorifik de-ğeri diğerlerinden daha yüksektir? Akın ın 72 fındığı vardı. 1/8 ini kardeşine verdi. Akın kardeşine kaç fındık vermiştir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur? Faust, sadece kendi benliğine ait bilgiyle yetinmek istemez, onun gayesi herkese ulaşmaktır.Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizden biri değildir? Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir