S:1

Aşağıdaki cümlelere doğru olanlara (D),yanlış olanlara (Y) koyunuz.
(......)İslam günümüz için geçerlidir.
(......)Mümin kendisiyle dostluk kurulan kişidir.
(......) İslamın kuralları Hz Adem döneminden kıyamete kadar geçerlidir.
(......) İnsan islamı kabullenmeye yatkın olarak yaratılmamıştır.
(......) İlk insan olan Hz. Adem aynı zamanda ilk peygamberdir.

Aşağıdaki cümlelere doğru olanlara (D),yanlış olanlara (Y) koyunuz.(......)İslam günümüz için geçerlidir.(......)Mümin kendisiyle dostluk kurulan kişidir.(......) İslamın kuralları Hz Adem döneminden kıyamete kadar geçerlidir.(......) İnsan islamı kabullenmeye yatkın olarak yaratılmamıştır.(......) İlk insan olan Hz. Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. sorunun cevabı "DYDYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
1 metre 70 santimetreye kaç santimetre daha eklersek 2 metre olur? Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Avrupa’da siyasi, ekonomik, kültürel gelişmelerin hızlanmasını ve dünyanın tanınmasını sağlamıştır?  Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde müşriklerin siyasi kararlarını aldıklarıyerdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan biri değildir? Dinimizin temel kaynağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmadır? Kuduz aşısını bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Isındığında ve soğuduğunda hacmi genişleyen tek madde nedir? Peygamber efendimiz Mekke yakınlarında bulunan Arafat’ta, yüz binden fazla Müslümana hitaben bir konuşma yaptı.İnsanlara birçok evrensel mesajın da verildiği Peygamberimizin bu konuşmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıda verilen kutsal kitaplardan hangisi Hz. Davud (a.s) a gönderilmiştir?  Bir otöbüste 7 yolcu vardı. Durakta 1 yolcu indi, 4 yolcu bindi. Otöbüste kaç yolcu olur? Anayasamızın kişilere tanıdığı “yerleşme hürriyeti”;I. kamu mallarını korumak,II. düenli kentleşeyi gerçkleşirmek,III. sosyal ve ekonomik gelişeyi sağamakdurumlarından hangilerinde sınırlandırılabilir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi okulda bulunan bilgi teknolojisi araçlarındandır? 3, 4, 1, 2, 5, 7, 6  sayı dizisinin aritmetik ortalaması kaçtır? En sevdiği yemeğin nohut, en sevdiği oyunun dokuz taş olduğunu söyledi.Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?  “Bismillahirahmanirahim” cümlenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? İlk vahiy 610 yılında peygamberimiz 40 yaşındayken geldi. Peygamberimize gelen ilk vahiy ve vahyin geldiği yer hangi seçenekte  doğru verilmiştir? Kurtuluş Savaşı bittiğinde Türk ulusu yorgun ve yoksul düşmüştü. Vatan, harap ve ekonomik yönden tükenmiş durumdaydı. Bu olumsuzluklara rağmen Türk ulusu, ekonomik kalkınmayı başarmak zorundaydı. Mustafa Kemal, bu amaçla 17 Şubat 1923’te İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi’ni toplayarak ekonomik kalkınmayı başlattı.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin ekonomik alanda kalkınmasını sağlayacak öncelikli çalışmalara örnek olarak gösterilemez? Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. (Bakara,186) Yukarıdaki ayet aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir? Kürşad ayaklanması aşağıdaki Türk Devletleri’nden hangisinin bağımsızlığını kazanmasını sağlamıştır?  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında değildir? “İleri” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamıyla  kullanılmıştır? Kasa içerisindeki donanım parçalarının elektriğini sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi, güzel iş ve davranışların karşılığında Allah (cc) tarafından verileceğine inanılan ödülü ifade eder? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı aldığı ekten dolayı değişmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye değildir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? “Bundan sonra divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.”Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277 Bu fermanın aşağıdakilerden hangisine doğrudan bir katkı yaptığı söylenebilir? M. Kemal’in I. Dünya Savaşı’ndaki en son görevi, aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi ideal gaz denkleminde yer almaz? Aşağıda bazı kavramlar anlamlarıyla birlikte verilmiştir. Verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ,insanı  ayırt edici  yapmayan özelliklerden değildir?  Kızılkaya Dağı hangi ilimizdedir? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "hedefi bulmamak" anlamı vardır? “Arabayı yaşlı at çekiyordu.” Cümlesinde varlığı niteleyen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed(s.a.v.) hangi tarihte dünyaya geldi? "Çalışkan anneannem, çeyrek ekmek ile iki zeytini zor yedi." Bu cümlede fiil olan kelime hangi seçenekte doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir