S:1

İslam her insan, her mekan ve her zaman için gönderilmiştir. Bu İslamın hangi özelliğidir?

İslam her insan, her mekan ve her zaman için gönderilmiştir. Bu İslamın hangi özelliğidir? sorunun cevabı "Evrensel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslar hakkında yanlış bir bilgidir ? Bu ödevi dün bitirmiş olman...............Cümlesini en anlamlı hangi sözcük tamamlar? Dedem köyden 3 sepet yumurta getirdi, her sepette 10 tane yumurta olduğuna göre bütün yumurtalar kaç tanedir? Evrende kendi kendisini var eden ve bu varoluşunu kendi seçimleriyle belirleyen tek varlığın insan olduğunu kabul eden felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir? Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi kurulamaz? Küpü 8 olan sayının 4 fazlasının karesi kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir? Dağı var, taşı yokKöyü var, adamı yokIrmağı var, suyu yokYukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? I . Alper ne de olsa bu işten anlayan biriydi. II. Hiç olmasa kardeşin de bizimle gelsin. III. Arkadaşım efendi biriydi, ancak derslerine çalışmıyordu. IV. Nasıl olsa ben de oraya gitmek zorundayım. V. Ne var ki İbrahim bu konuda çok haksızdı. Yukarıda verilen numaralı cümlelerin hangisinde altı çizili sözler birbirine yakın anlamdadır? Ece, annesini doktora götürmek ister. Hastane randevusunu internet üzerinden alır. Böylelikle ne randevu için çarşıya iner, ne de dolmuş parası verir.Metindeki internet üzerinden alınan randevu BİT ‘in kullanım alanlarından hangisine girmektedir? Annesinin yaşı Sedat'ın yaşının 3 katıdır. Sedat 12 yaşında olduğuna göre, ikisinin yaşları toplamı kaçtır? I. Tek kişinin, uzmanı olduğu konu hakkında yaptığı bilgilendirici konuşmalardır. (konferans)II. Televizyon ve radyolarda yayımlanmaya en el verişli tartışma türüdür. (sempozyum)III. İki zıt düşüncenin savunulmasına elverişli bir tartışma türüdür. (münazara)IV. Bu tartışma türünde dinleyiciler sorularıyla tartışma-ya katkıda bulunur. (forum)V. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde uzmanlar tarafından tartışıldığı konuşmalardır. (pa-nel)Yukarıda verilen bilgilerden hangisi, yanında verilen ayraç içindeki tartışma türüne uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi yapma destandır? Aşağıda verilenlerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin sahip olabileceği rollerden değildir? Şekli düzgün olmayan cisimlerin hacimlerini ne ile ölçeriz? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının faydalarından biri değildir? Lale Devrinin padişah ve sadrazam eşleştirmesi hangi şıkta doğru verilmiştir? Toplumsal yaşamı düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen kurallar bütününe ................. denir.Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber efendimizin yanına Cebrail geldikten sonra efendimiz korku içinde evine eşinin yanına gelmişti. Hz. Hatice onu kimin yanına götürmüştür? Yaz musonlarının kıyılara bol yağış bırakmasının sebebi aşağıdakilerdenhangisidir? Uzay ve uydu teknolojilerinin aşağıdaki alanlardan hangisindeki önemi daha azdır? - Haksızlıklar çok yaygındı. - İnsanların çoğu putperestti.- Kabileler halinde yaşarlardı. - Kadınlara değer verilmezdi.Yukarıda anlatılan özellikler hangi döneme aittir? 3 kg elmanın 1000 gramı yenildi. Geriye kaç gr elma kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır? Yaşadığım yerde insanlar eskiden beri ulaşım için develeri kullanırlar. Develer çok sıcakve kurak hava şartlarında su içmeden uzun mesafe katedebilirler. Yolculuk sırasında yaşanabilen kum fırtınaları yönümüzü bulmamızı zorlaştırır. Bu kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir? Kurtuluş Savaşının askeri safhasını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağdaki karstik erime çukurluklarından hangisi diğerlerine göre daha az yer kaplar? Peygamberimizin Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'ye hareketi sırasında müşriklerle imzaladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yargılardan hangisi ayraç içinde verilen kavrama örnek olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır? Hz. Muhammed (SAV.) ne zaman ve nerede doğmuştur? Taşıtlarda kullanılan elektriği nereden sağlarız? Yurdumuzda en çok üretilen tahıl aşağıdaki- lerden hangisidir? ​Bakır atomu doğada 63Cu ve 65Cu izotopları halinde bulunmaktadır. Bakır atomunun ortalama atom kütlesi 63,5 g/mol olduğuna göre ; 65Cu izotopunun doğada bulunma yüzdesi kaçtır? Ergin' in yeni aldığı hikâye kitabı186 sayfadır. Ergin bu kitabın 5/6‘sını okudu. Okumadığı kaç sayfa kalmıştır? Kendisinden farklı bir takımı tuttuğu için arkadaşına kaba davranan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? The bank is - - - - the library and the cinema. Türkiye'de erkekler kaç yaşına girdikleri yıl askerliğe alınırlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir