Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Dünyanın Güneş etrafında yaptığı hareketine ..........denir. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı harekete ise .........denir.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Dünyanın Güneş etrafında yaptığı hareketine ..........denir. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı harekete ise .........denir. sorunun cevabı "Dolanma-Dönme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazı ile ilgili özelliklerinden değildir?         Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın hareketlerini ifade etmektedir?I.         Dünya'nın etrafında döner.II.       Kendi ekseninde döner.III.     Dünya ile birlikte Güneş çevresinde döner. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi alfabede diğerlerinden önce yer alır? - Türkiye’de tarih okuma eğilimi ya da merakı ne düzeyde?- Yeni nesiller tarih konusunda açık fikirli artık. İspanyolca öğrenen geniş bir kitle var, bunlar tarih inceliyorlar. Arapça ve Farsça üzerine çalışanlar artıyor. Tarih okuma kültürü yavaş yavaş gelişiyor.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Ben, onunla gitmek istemiyorum.cümlesinde adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır? Hazırlayıcı eğitim süresi toplam 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere ……aydan az, …..aydan çok olamaz,Yukarıda verilen boşluğa hangi bilgi gelirse doğru olur? Can you lend me some money? I will ……..…. it back tomorrow.  Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? •   Atatürk ile bütünleşmiş bir•   Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem simgesi hem de yönetim   merkezidir.Yukarıda hangi şehirden söz   edilmektedir? Peynir üretim aşamaları; I.  Sütün fabrikada işlenmesiII.  Sütün taşınmasıIII.  İneğin sağılmasıIV. Peynirin markette satışa sunulmasıYukarıdaki sıralamanın doğru olması için hangi maddelerin yer değiştirmesi gerekir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil kullanılmamıştır?  Aşağıdakilerden hangisi dedemizin oynadığı bir oyuncak olabilir?