S:1

Beş parmağın beşi bir olmaz. Atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Beş parmağın beşi bir olmaz. Atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? sorunun cevabı "Bireysel farklılık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Çağımız sanatı hemen her alanda büyük bir anlatım zenginliğine sahiptir. Farklı çevrelerden, hatta kültürlerden etkilenme olayı çağımızda tüm açıklığıyla ortaya çıkar. Etkilenme, sanatın evrenselliğini destekleyen bir durumdur.Yukarıdaki paragrafta sanatın hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Hakan Bey: İlk görev yerimizde kışlar çok sert ve soğuk, yazlar ise serin ve yağışlı geçmekteydi. Şimdi yaşadığımız şehirde ise kışları ılık, bitki örtüsü gür ve her mevsim yağışlı geçmektedir.Hakan Beyin görev yaptığı şehirler sırasıyla aşağıdakilerden hangileri olabilir? Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir? Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi; Muzdaribim bu duvarın dış tarafında, Şefkatine inandığım biri var gibi.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi hayvanların yaşamının sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve geri dönüşü olmayan öğrenme çeşididir? Yolcu ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir? Kitap okumayı çok severim. Tırtılın cümlesinde beşinci hece hangisidir? İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına imanetmektir. Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlardan biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden çok anlamı vardır? Hangi araç temizlik için kullanılmaz? 13 - 7 işleminin sonucu kaçtır? Bir çiftlikte 546 hayvan vardır. Bu hayvanların 3/7 (yedide üç)ü inek olup, koyun ve keçilerin sayıları eşittir. Buna göre kaç koyun vardır? Aşağıdakilerden hangisinde sert seslerin benzeşmesine uygun sözcük yoktur? Yeniçeriler tarafından öldürülen (kanı dökülen) ilk Osmanlı padişahı kimdir? Saf sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde dizi, sıra anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başındaki parantez içine "D",yanlış olanlara ise "Y" harfi yazınız.(....) Fosiller, bilim insanlarının geçmişte yaşamış canlılara ilişkin birçok bilgi edinmesini sağlar.(....) Dünya kendi etrafında dolanma, Güneşin etrafında dönme hareketi yapar.(....) Dünyanın Güneş gören kısmının zaman dilimi gecedir.(....) Dünya Güneş etrafında dolanması ile gece ve gündüz oluşur.(....) Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya yerkabuğu denir. • Kutsal bir hikâye anlatılır.• Konusu gerçek olaylardan alınmıştır.• Meydana gelen hadiseler insanların anlayabileceği mecazi dille ve sembollerle anlatılır. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur? 11 den başlanarak ve her adımda 4 eklenerek oluşturulan sayı örüntüsünün 5. terimi kaçtır? Allah birdir ve tekdir. Birden çok yaratıcının olabileceğiniaklımız da kabul etmez. Eğer böyle bir şey olsaydıevrende düzen ve devamlılık olmazdı. Örneğin yerinve göğün iki yaratıcısı olsaydı her ikisinin değişik arzuve istekleri olurdu. Birisinin ‘evet dediğine diğeri ‘hayırdiyebilirdi.Bu paragraf aşağıdaki ayetlerden hangisi ile devamederse anlam bütünlüğü tam olarak sağlanır? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir ? Melek 240 TL sinin çeyreği ile çanta aldı. Geriye kaç lira parası kaldı? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? Evlerde su - - - - amacıyla kullanılan cihazların çalışma ilkesi - - - - dir. Süzme işleminde kullanılan - - - - gözenekleri zamanla tıkanır. Filtreler tıkanmasalar bile - - - - olarak mutlaka değiştirilmelidir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? • İslam dininin inanç esaslarını Kuran ve Sünnete göre açıklamıştır.•Başlıca eserleri Kitabüt-Tevhid, Tevilatül-Kuran ve Kitabül Makâlâtdır.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? • Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskısından kurtuldu.• İslam dini daha hızlı ve daha kolay yayılmaya başladı.• Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu.Verilen durumlar aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? They - - - - their grandparents yesterday. Aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde Güneş doğuda bulunur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır? Günlük hayatımızda kullandığımız nesne, kişi, yer vb. pek çok ad günümüze nasıl ulaştı, hiç düşündünüz mü? Pek tabii bu sözcükler yüzyıllardır süren bir birikimin ürünü. Atalarımızdan kalan bu zenginliği günümüze ulaştıran en önemli olgu dildir. Dil sayesinde kültür, ölümsüzlüğe kavuşur.Bu parçada dilin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Milli mücadele dönemi örgütlenmesinin kolaylaş- ması için iletişimin son derece önemli olduğunu bilen Atatürkün benim gazetem dediği ve yazılarını yayınladığı gazete aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, 0,45 ile 0,452 devirli ondalık kesirleri arasında yer alır? "Kirli" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Hangi cümlede soyut isim diğer isimlerden daha fazladır? Ağrı Dağına özellikle Nuhun gemisi efsanesi sayesinde binlerce dağcı tır- manıyor. Ağrı Dağı, yüksek ama aynı zamanda tırmanması kolay bir dağ- dır. Dedegöl Dağları da sportif kaya tırmanışının merkezi olma yolunda ilerliyor. Aladağlar ise onlarca zirvesiyle âdeta bir tırmanma bahçesi.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Duvara çarpan top kuvvetin hangi etkisi ile karşılaşır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? "Altı yüz milyon dört yüz yedi bin on yedi" sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Cumartesi, sabah erkenden kalktık. Eşyalarımızı hazırladık. Bizi fıstık bahçesine götürdüler ve lezzet şöleni başladı. Fıstık bahçesinde bol bol fıstık yedik. Gaziantepte dört yıldır yaşamama rağmen hiç bu kadar lezzetli fıstık yememiştim.Bu metindeki altı çizili ifade aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir