S:1

Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlarda farklı olan bir özelliktir?

Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlarda farklı olan bir özelliktir? sorunun cevabı "Parmak izi " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
"Uzun adam, durmadan ağlıyordu." cümlesinde varlığın biçimini belirten kelime hangisidir? Nüfusun dağılışı üzerinde birçok faktör etkili olmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışında diğerlerinden daha az etkilidir?  İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için çeşitli takvimleri kullanmıştır. Ülkemizde şu an hangi takvim kullanılmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?  Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I.su     II.  buz      III. buhar  Yukarıda belirtilen maddelerin hallerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  657 Sayılı devlet memurları kanununa göre devlet memuru olabilmek için kasten işlenen bir suçtan dolayı ne kadar süreyle mahkum olmamak gerekir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Ayet: “Yiyiniz, içiniz fakat ……………etmeyiniz. Çünkü Allah …………… edenleri sevmez.” Ayette boş yerlere gelmesi gereken kelime hangisidir? Batı dünyasında "Avicenna" adıyla tanınan ve yazdığı "El Kanun fi't-Tıp" adlı eseri Avrupa'daki üniversitelerde yıllarca ders kitabı olarak okutulan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 200 olan en küçük sayı kaçtır? Öğrenciler Eba’ya aşağıdakilerden hangisi ile girebilir? 99-97-95-….- 91-89 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir? Aşağıdaki cüzcüklerin hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdaki hammaddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanılmalıdır? Bir kolide 12 kutu meyve suyu vardır. Buna göre 34 koli de kaç paket süt vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" doğru yazılmamıştır? Serdar’ın 27 bilyesi vardır 5 tanesini kardeşine verirse kaç bilyesi kalır  Kara yolundan güvenle karşıya geçişi sağlamak amacıyla okulların yakınındaki taşıt yoluna yapılmış olan geçiş yeri aşağıdakilerden hangisidir? Taşıt yolunda öğrencilerin kara yolundan karşıya geçmesi için işaretlerle belirlenmiş alanlara ne denir? Bir toplumda insanlar geleceğe güvenle bakamamaktadır, insanlar birbirine ve devlete güvenmemektedir, vatandaşlar hakkını hukuk yoluyla değil, çoğu zaman güç kullanarak koruma yoluna gitmektedirler. Böyle bir toplumda yaşanan sorunların kaynağı aşağıdakilerden hangisi olamaz?   Handelerin evi ile fırının arası 250 adımdır. Hande evden fırına gidip ekmek alacak. 74 adım atan Hande’ nin fırına ulaşması için kaç adım daha atması gerekir? Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden  hangisidir? Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir? Aşağıdaki halkoyunlarından hangisi Trakya yöresine aittir? T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi “egemenlik” ile ilgili hükümlerden değildir? Yüce dağlar birbirine göz eder, Rüzgar ile mektuplaşır naz eder, Gahi duman bürür gahi yaz eder, Dereli tepeli köşeli dağlar. Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin özellikleri belirgindir? İstanbul’un, İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi sonucunda Mebusan Meclisi kapatıldı. Böylece millet, iradesini temsil edecek ve haklarını savunacak bir organdan yoksun kaldı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Mustafa Kemal, Ankara’da Büyük Millet Meclisini açtı.Verilen gelişme karşısında Mustafa Kemal’in gösterdiği tutumdan onun hangi liderlik yeteneği çıkarılabilir? Aşağıdakilerden hangisi tek heceli değildir? I. KapitülasyonlarII. BoğazlarIII. Dış BorçlarIV. HatayLozan Barış Antlaşması’nın yukarıda verilen maddeleri göz önüne alındığında Misakımilliye’ye aykırı çözülen konular aşağıdakilerden hangisinde doğruolarak verilmiştir?   “İnsanlardan kendileri bir şeyi ölçerek aldığı zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin vay haline!”(Mutaffifin suresi, 1-3. ayetler) Bu ayet aşağıdaki davranışlardan hangisine karşı insanları uyarmaktadır? “Satanizmin (şeytana tapıcılık) tarihçesi Orta Çağ’da büyü ve büyücü kadınlara kadar dayandırılır. Satanizmin ülkemizde yayılmasında, sanayileşme ve kentleşme ile geleneksel aile yapısında meydana gelen köklü değişimin getirdiği yetersiz eğitim, görsel ve yazılı yayınların olumsuz etkisi sebep olmuştur.”Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Hızlı sanayileşme ve kentleşme satanizmi tetiklemiştir.B) Bazı görsel ve yazılı yayınlar gençleri olumsuz yönde etkilemiştir.C) Satanizmin kökleri eskilere kadar uzanır.D) Satanizim zararlı ve tehlikeli bir akım değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır? Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynağının kullanımına örnek olarak verilebilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiil kökünden türemiştir? 30’dan başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayarken kaçıncı saymada 21 deriz? (30 dahil) Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir