S:1

İnternet ortamını kullanırken hangi davranışı sergilersek etik kurallara uygun davranmış oluruz?

İnternet ortamını kullanırken hangi davranışı sergilersek etik kurallara uygun davranmış oluruz? sorunun cevabı "Kaynak göstererek içerik kullanmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
A ve B tablosu eşleştirildiğinde verilen kavramlar- dan hangisi dışarıda kalır? biz erzurumda otuz üç kişiydikşimdi onlarsız bu toprakacıdan kıraçhüzünden çorakkışın dertli, yazın emrahve mevsim ikimizden biriBu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran, manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergileyen ve Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro serinin de yazarı olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi evimizdeki kaynakları bilinçli kullanmaya bir örnek değildir? İlk resmî Osmanlı vakanüvisi, 1665 yılında Halepte doğan ve asıl adı Mustafa olan - - - - dir.Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 24715 + .............= 336837 verilmeyen toplanan kaçtır? Türkiyede 1950 - 1960 yılları arasında uygulan ekonomi politikaları doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Doğada kendiliğinden oluşan maddelere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi, ahlak yasasını tasavvuf düşüncesin-de temellendiren düşünürlerden değildir? 5 g suyun sıcaklığını 15°Cden 16°Cye çıkarmak için gerekli enerji kaç kaloridir? (csu = 1cal/g cC) Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? II. Dünya Savaşından sonra izlediği yayılmacı politikayı önlemek amacıyla Sovyetler Birliğine karşı on batı ülkesi ile ABD ve Kanada arasında kurulan ittifak aşağıdakilerden hangisidir? Mert cant swim, - - - - ? Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet ortadan kalktığında cisim eski haline dönemez? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır Aşağıda cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (...) Emevilerin hoşgörü politikası sayesinde Türklerin İslamiyet ile tanışması kolaylaşmıştır.(...) Abbasiler Türklere özel olarak Samarra adlı şehri kurmuşlardır.(...) Abbasiler döneminde halifelik babadan oğula geçen saltanata dönüşmüştür.(...) Mekkeli müşrikler ile Medineli Müslümanlar arasındaki ilk savaş Uhud Savaşıdır İklim şartları ve yer şekillerinin uygun olduğu,ulaşım ağı ile iş imkânlarının geliştiği yerlerde nüfus yoğun­luğu yüksektir.Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir? Dik yokuştan yavaş yavaş inerken arabadaki müzik, sol tarafımızdaki ormanla uyum içindeydi. Arabanın açık camından girip bizi sarhoş eden çam kokusu gözlerime çocukluğumun kekremsi tadını bırakmıştıYukarıdaki paragrafta hangi duyuya seslenilmemiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir varlığın özelliği olamaz? Peygamberimiz, Irmak veya deniz kenarında abdest alsanız bile suyu israf etmeyiniz. buyurmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilmek istenen mesajlardan biri değildir? Fakir ve kimsesiz Müslümanların yatılı kaldığı ve eğitim gördüğü Mescid-i Nebinin bitişiğindeki yapıya ne ad verilir? Şeker-su karışımı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, olumsuz soru şeklinde çekimlenmiştir? Hac ve umre sırasında say yapılan iki tepenin adı aşağıdakilerden hangisidir? TBMMnin AçılmasıSaltanatın KaldırılmasıKadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Yukarıda verilen inkılaplar Atatürkün hangi ilkesi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir? Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir ? I. Hümanizm düşüncesiII. Doğal haklar anlayışıIII. Kuvvetler ayrılığı prensibiYukarıdakilerden hangileri insan hakları düşüncesinin gelişmesinde etkili olmuştur? Zekât ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelime ikililerinden hangisi zıt anlamlıdır? Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir.Bu hadise göre aşağıdaki davranışlardan hangisi helal kapsamında değerlendirilebilir? Serum için;I. Sodyum klorür (NaCl) çözeltisidir.II. Kütlece % 0,9 AgCl içerir.III. Vücuttan sıvı ve tuz kaybı olduğunda kullanılır.yargılarından hangileri doğrudur? Yukarı doğru atılan topun hareketi aşağıdakilerden hangisidir? Zeynepe bayramda babası 3 TL 50 Kr, annesi 2 TL, ağabeyi ise 4 TL 20 Kr para vermiştir. Zeynep parasının 5 TL sini harcayınca geriye kaç Kr parası kalır? Yüklemli kesin kıyas kurallarına göre iki tikel öncülden çıkan sonuç önermesiyle ilgili doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş'i Mısırla imzaladılar. Yıl içinde önemli olayları anal denilen yıllıklara yazdılar. Başkentleri Hattuşa'ya barajlar, saraylar yaptılar. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? Hangi cümlede kesme işareti ile ilgili hata vardır? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değişmez niteliklerini gösteren anayasa maddeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Soğuk bir öğleden sonraydı ama hava sanki güneşten değil de parlayan buz parçalarından oluşmuş ve ışınları da gökyüzünden sarkan buz saçaklarıymış gibi açıktı. Evlerin çatılarında parçalanan bu ışınlar, sonra çayırlarda ışıldıyordu. Birkaç tavşanı bir kenara bırakırsak bütün arazi boydan boya bomboş ama gösterişsizliği ve ıssızlığıyla huzurlu bir hâldeydi. Bu parçada ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir