S:1

18 yaşından küçükler ne olarak tanımlanır?

18 yaşından küçükler ne olarak tanımlanır? sorunun cevabı "çocuk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? 1.Adım: 50 + 40 =902.Adım:    8 + 5  = 133. Adım:  90 + 13 =103          Bir toplama işleminin sonucunu zihinden yapan Deniz'in işlem basamakları yanda verilmiştir. Buna göre Deniz'in zihinden yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir?             “Bağlamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?   He - - - - at home when I called him two hours ago.  Dünyanın yedi harikasından olan - - - -, Şah Cihan tarafından vefat eden eşinin adına yaptırılmıştır. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? I. KonuşmakII. Diyalog kurmakIII.Mektup göndermekIV. MimiklerYukarıdakilerden hangileri sözsüz iletişime örnektir? Aşağıdakilerden hangisi görmesek de varlığına inanmak zorunda olduğumuz varlıklardan değildir?A) CinB) ŞeytanC) MelekD) Hayalet Yarısı bir düzine olan kalemlerimin tamamı kaç tanedir? “Alın teri dökmek” deyiminin anlamı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önceki Arap yarımadasının dini özelliklerinden biridir?  Atatürk “ Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alabilir.” diyerek tarih yazıcılığında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir? Mehmet : - - - - ?Sam      : I’m going to the cinema with my friends. Aşağıdakilerden hangisi bedeni bir temizliktir? Abbasilerin son dönemlerinde halifenin otoritesi zayıflamaya başlamış, devlet yönetiminde Türk ve İran kökenli devlet adamları etkili olmaya başlamıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Vücudumuzun ihtiyacı olan çeşitli besinleri almaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren millî değerler arasında yer almaz? "Ankara" sözcüğünde kaç ünsüz vardır? I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?  140 dakika = ..................... saat cinsinden dönüşümü nedir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 6 ile kalansız bölünebilir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?  Salyangozların uzun vücutları ve bu vücutlarını koruyan kabukları vardır. Salyangozlar vücutları- nın alt kısmında bulunan kasların kasılıp gevşe- mesiyle oluşan dalgalanma hareketi sayesinde ilerler. Vücutlarının alt kısmındaki kaygan ve sümüksü sıvı salyangozların üzerinde durdukları yüzeyi kayganlaştırarak hareket etmelerini kolay- laştırır. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? I. Rüzgar    II. Yağmur           III. Ani sıcaklık değişimiYukarıdaki doğa olaylarından hangisi ya da hangileri binaların dış yüzeylerinin  yıpranmasında etkilidir?  Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından biri değildir?  I. Tarım sektöründe insan gücüne dayalı üretimin yerini makineler alırken şehirlerde yeni kurulan fabrikalarda iş gücü ihtiyacı doğmuştur.II.  Şehirlerde nüfus hızla artmış ve günümüzün metropol denilen büyük şehirleri oluşmuştur.III.  Köylerde çalışan insanlar hızla şehirlere doğru göç etmişlerdir.IV. Şehirlerde altyapı sorunları, çevre kirliliği ve çarpık kentleşme gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.Sanayi İnkılabı’nın ortaya çıkardığı yukarıdaki gelişmelerin neden ­ sonuç ilişkisine göre sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Efendimiz (as) İslam Medine devletini kurduktan sonra devletler bazında İslam’ı tebliğ mektupları gönderdiği ülkeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? II. Murat tahta çıkınca (1421) önce Bizans’ındesteklediği Mustafa Çelebi’nin isyanını bastırdı. Daha sonra İstanbul’u kuşattı. Bu sırada Şehzade Mustafa devlete karşı ayaklanınca İstanbul kuşatmasını kaldırarak kardeşinin isyanını bastırdı. Bundan sonra Anadolu Beylikleri üzerine yürüyerek bir çoğunu Osmanlı egemenliğine aldı.Verilen bilgilere göre II. Murat’ın saltanatının ilk dönemleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Davud  (as) ın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki yargılardan hangisi “Müslüman’ın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamını almak,aksıran kimseye elhamdülillah derse yerhamukallah (Allah sana rahmet etsin) demek, davete icabet etmek,hastayı ziyaret etmek, cenazesinde bulunmak” hadisinden çıkarılamaz? Emre arkadaşının bilgisayarında görüp çok beğendiği araba yarışı oyununu internetten indirerek kendi bilgisayarına yükledi. Emre oyunu oynamaya başladı fakat oyunda üçüncü bölümü geçtikten sonra diğer bölümleri oynamaya devam edebilmesi için oyunun lisansını satın alınız diye bir uyarı ile karşılaştı. Emre neden böyle bir uyarı ile karşılaşmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi trafik eğitiminin amaçlarındandır?   I. Böyle davranmakla hiçbir şey elde edemezsin II. Erken kalkarsan okula yetişebileceğini düşünüyorum III. Ders çalışamadığın için üzülüyorsun IV. Sorumluluk sahibi bir birey gibi davranmıyorsunYukarıda yer alan ifadelerden hangileri iletişimi engelleyen cümlelerdir? du_k Yukarıdaki hayvan isminde boş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? İlk gelen vahiyden sonra Hz. Muhammed (sav.)’e bir  süre vahiy gelmemiştir.Bu dönem aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece kalın ünlüler kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir