Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi günah değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi günah değildir? sorunun cevabı "Ahlaklı olmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir sepetteki çiçekler altışar altışar ve dokuzar dokuzar sayınca hep 3 çiçek artıyor. Sepetteki  çiçek sayısı 50 ile 60 arasında  olduğuna göre sepette kaç  çiçek vardır? Hızlı hareket eden bir otomobilde yolculuk yaparken yol kenarındaki ağaçlar ve telefon direkleri hızla hareket ediyormuş gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Ailemizde gelir ve giderlerimizin dengeli olmadığı durumlar için hangisini söyleyebiliriz?  Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinde farklıdır? 1. Oltanın ucunda iri bir balık çırpınıyordu.2. Öğretmen olmak için yıllarca çırpındı.3. Çocukları okusun diye uzun zamandır çırpınıyor.4. O onurlu adam, daha çok şey öğrenmek uğruna çırpınmış.‘‘Çırpınmak’’ sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Kur'an-ı kerim hangi ayda indirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetlerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Lozan ‘da çözülemeyen sorunlardandır?  2 onluk 3 birlik olan sayıya 1 onluk eklenirse yeni sayı kaç olur? Aşağıdaki hangi davranış yangın çıkmasına sebep olabilir? Biyomlarla ilgili,I. Geniş coğrafi bölgeleri kaplayan büyük ekosistem çeşitleridir.II. Sadece  biyotik  faktörler  bir  araya gelerek biyomları  oluşturur.III. Her biyomun iklim ve canlı tipi tektir.verilenlerden hangileri  doğrudur?