S:1

Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir?

Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Üst geçit " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Derece celcius .................................. birimidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dört Halife Devrine Cumhuriyet Dönemide denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır? Bir simit 50 kuruştur. 4 yarım simit kaç kuruş eder? Hangi seçenekteki sözcükler zıt anlamlıdır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Türkiye ile ...................................kendilerini iki devlet bir millet sözüyle ifade etmektedirler.Verilen ifadedeki noktalı yere hangi ülkenin adı yazılmalıdır? Yürümek fiili anlam bakımından hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Temel insan hakkı olan yaşama hakkı ne zaman başlar? Aşağıdakilerden hangisi Ficar Savaşlarını tanımlamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, diğer ögelere göre daha önemle vurgulanmıştır? Kaşgarlı Mahmutun Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ortaya koymak için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir? Eskiden insanların aylarca süren seyahatlerini bu gün bir kaç saate indirmiş bulunuyorum. diyen teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerin hangisi divan şiirinde beyitlerle kurulan nazım şekillerinden değildir? ...Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir. ( Fâtır suresi, 24. ayet)Her ümmetin bir peygamberi vardır... (Yunus suresi, 47. ayet)Bu ayetler birlikte değerlendirildiğinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Kafa Kemal Atatürkün doğduğu Selanik hangi ülkede bulunur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu cümledir? Gerçekte 40 km olan iki nokta arasındaki uzaklık 1/800 000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir? I – hava IV – bulutII – ışık V – elektrikIII – ateş VI – suYukarıdakilerden kaç tanesi maddedir? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekkeden Medineye göç etme sebeplerinden biri değildir? Bir araç Antalyadan yola çıkarak 1410 km sonra Siirte gelmiştir. Daha sonra Siirtten yola çıkarak 1651 km sonra Edirneye gelmiştir. Bu araç toplam kaç km yol gitmiştir? 8 onluk 4 onluktan kaç fazladır? Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi(sesteş) vardır? Aşağıdakilerden hangisi, ezanda yer alan bir ifade değildir? Aşağıdaki hangi sayının 6 katı, 72 eder? Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında görevli olup, ortak bir kararla atanmış olan bir memur, hakkında verilmiş bulunan soruşturma iznine karşı hangi mercie ve kaç gün içinde başvurabilir? Ağaçtaki elmanın yere düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Havadaki asılı su buharının çevreye ısı vererek sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesine ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi iş bildirmiyor? Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir? Türkiye Haritasının üst ve alt kısmı hangi yönleri gösterir? Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına konduğunda hangisi üçüncü sırada yer alır? Felsefe, Yunanca bilgelik sevgisi, bilgi peşinden koş- mak anlamına gelen philosophia sözcüğüyle ifade edilir. Bilgelik sevgisi ayrım yapmadan her türlü bilginin üzerine kafa yormayı gerektirir.Bu metne göre felsefenin hangi özelliğinden bahsedilmektedir? 4 silgimin yarısını Leylaya verdim. Leylaya kaç silgi verdim. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin nedeni mikroskobik canlılar değildir? "-lik" eki aşağıdaki kelimelerden hangisine soyut anlam kazandırmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi slaytlardaki yazı ve resimlere ekleyebileceğimiz özel animasyon efektlerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y" yazınız. (....) Karayollarının bakımı ve onarımından Sağlık Bakanlığı sorumludur. (....) Taşıt yollarında bisiklet kullanmanın yaş sınırı yoktur. (....) Tren sürücülerine makinist denir. (....) Kara, deniz, demir ve hava yolu olmak üzere dört ulaşım türü vardır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir