S:1

Anayasamızın 42. Maddesine göre;
Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim kız ve erkek bütün va- tandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Anayasamızın 42. Maddesine göre;Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim kız ve erkek bütün va- tandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Eğitim ve öğrenim çocuğun isteğine bırakılmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bilinçli bir vatandaş olarak gelişmemize katkılarından biri değildir? Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Mevsimlerin oluşma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? • ‘‘Şeytan onlara vaatte bulunur ve onları boş umutlarlaoyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi, aldatmacadanbaşka bir şey değildir.’’ (Nisa suresi, 120. ayet)• ‘‘Allah’a karşı sorumluluk bilincine sahip olan kimseler,kendilerine şeytandan gelen bir vesvese dokunduğuzaman düşünür, (gerçeği) görürler.’’(Araf suresi, 201. ayet)Verilen bu ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? “Rabbinizden en çok korkanınız benim. O halde (farzlar hariç) bazen oruç tutarım bazen tutmam, bazen namaz kılarım bazen kılmam, uyku da uyurum kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetime yüz çevirirse benden değildir.” (Hadis-i şerif)Peygamberimizin bu sözleri onun hangi özelliğini göstermektedir? I study hard ……..…. I want to be successful at school.  Aşağıda verilen cümlelerden öznel olanların başına “Ö” nesnel olanların başına “N” yazalım.(       )  Güneş yükseldikçe gökyüzündeki pembelik de yavaş yavaş açık maviye dönüştü. (       )   Güneşin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. (       )  Yolun iki yanında yemyeşil tarlalar uzanıyordu.  (       )  Daha sonra üstü çiçeklerle dolu meyve ağaçlarının olduğu bir yerden geçtik.(       )  Çevre o kadar güzeldi ki izlemeye doyamıyor, oradan ayrılmak istemiyorduk. Pazardan aldığı 90 kg pirincin 30 kilogramını satmıştır. Satılacak kaç kg pirinci kalmıştır? Aşağıda verilen doğal kaynaklar ile yararlanılan alanlar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki yazılı sınavların puanlamasında kullanılan tekniklerden hangisinin güvenirliği diğerlerine göre daha yüksektir? 20 ay taksitle aldığımız mutfak robotumuzun ilk taksiti 2017 Kasım ayındaydı. Taksitimiz ne zaman biter? Aşağıdaki ses teknolojisi ile ilgili araçlardan hangisinin kullanım zamanı diğerlerinden daha öncedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sözde özne” yoktur?   Beyaz kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?  “Çayırda siyah bir kuzu var.” Yanda altı çizili olan kelimenin yerine hangi sözcüğü yazarsak cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz?  Asya Hun hükümdarı Mete Han’ın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, devletinin doğrudan ticaret gelirlerini artırmaya yöneliktir? Türkiye İş Kurumunun, iş gücünün  istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik yürüttüğü faaliyet hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün yaptığı yeniliklerden değildir ?   Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ne ad verilir? Bir kolide 30 yumurta vardır. Bu kolilerden 5 koli alan Selçuk kaç yumurta almıştır? Ülkemizi üç tarafı denizlerle çevrili diye tarif etmemize rağmen denizlere hep sırtımızı dönerek yaşamışız. Bu yüzden denizlerimizden yeterince yararlanmakamacıyla çocuklarımıza denizdeki canlılar ve ekosistem hakkında daha çok bilgi  vermemiz gerekiyor.Bu parçada geçen altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “ilköğretim haftası” ne zamandır? "Sınıfın içinde top oynanmaz." cümlesinde geçen "içinde" sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?  I. Araç içinde savrulmaII. Araçtan dışarı fırlamaIII. Ölüm ve yaralanmalarda artmaVerilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? “Kimlerin tartısı ağır basarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Kimlerin de tartısı hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir…’’ (Mü’min suresi, 102-103. ayetler)Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Elementlerle ilgili;I. Tek cins atom içerirler.II. Diatomik veya poliatomik yapıda bulunabilirler.III. Moleküler yapılı elemente saf su örnek verilebilir.yargılarından hangileri doğrudur? Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?  ‘‘ Türk’’adından ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde bahsedilmiştir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir yazım vardır? “Düzgün – opak – sert” maddenin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Okumanın önemini vurgulamak istersek aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış olur?   Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek kök ve eklerin yapısını belirleyen bilim dalına ne ad verilir?  Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? ☐34∆ dört basamaklı doğal sayısı hem 9 hem de 10 ile tam bölünebildiğine göre “☐” yerine gelebilecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gençlerin satanizme yönelme sebeplerinden biri değildir? 1140 + 150 + 140  =  ?  işleminin sonucu kaçtır? Özel hak bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğan haklardır. Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biri değildir? 25:5 < B < 15 ifadesinde , en büyük ve en küçük B değerinin toplamı kaçtır? Bezelyelerle yapmış olduğu deneyler sonucu genetiğin temelini oluşturan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir