Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır? sorunun cevabı "Tepenin, arkasında küçük bir orman köyü vardı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Küçüklüğünüzde severek diktiğiniz bir fidanı yıllar 1 sonra ağaç olarak görmek, hiç bıkmadan onunla ilgi- 2 3 lenmek ve toprağı kuruyunca onu sulamak büyük bir 4 güzellik.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde bir fiilimsidir? Osmanlıda savaş, sel ve yangın gibi olağanüstü durumlarda alınan vergi, aşağıdakilerden hangisidir? Ani Tarihi Kenti hangi ilimizdedir? Hz Peygamberin amcası ve yengesi ile yaşadığı üzücü olaylar hangi surede geçer? Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin faydalarından degildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin noktalama işareti yanlış konulmuştur? Aşağıdaki çalgılardan hangisi millî kültürü- müzle ilgili değildir? Aşağıdaki şıklarda yüzmek kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır? K= İlkokula başladım. L= Askere gittim.O= Emeklemeye başladım. U= Ortaokula başladım.Yukarıda yer alan ifadeleri kronolojik sıraya göre sıraladığımızda aşağıdakilerden kelimelerden hangisi oluşur? 15462 + ...........  <  21 000ifadesinde verilen şartı sağlayan en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? (I) Sanatçı, iyi bir gözlemci ve var olan malzemeden yeni ürünler yaratan kişidir. (II) Malzemesi dil olmayan sanat dallarında bile güzel konuşma ve yazma önemlidir. (III) Çünkü düşünce ve duygu dünyamızı dil denilen kavramlar dünyası belirler. (IV) Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatla uğraşan yazar ve şairler ise dili doğru ve güzel kullanmak zorundadır. (V) Dil, onların dilinde en güzel anlatımını bulur. (VI) Bu yüzden dilin zenginleşmesi ve güzelleşmesinde en büyük sorumluluğu edebiyat sanatına gönül verenler taşır.Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden sonrakicümlede bulunan yargının nedenidir? “Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet) Bu ayette ibadetle ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?