S:1

240 sayısının %30u kaçtır?

240 sayısının %30u kaçtır? sorunun cevabı "72" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Önceleri okumaya hikaye kitaplarıyla başladım. Zamanla zevklerim değişti. Artık farklı türlerde kitaplarda okuyorum. Özellikle roman okumaya bayılıyorum.Yukarıdaki sözleri söyleyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim, işaret yoluyla belirtilmiştir? Dünyanın yuvarlak bir küreye benzediğinin kanıtı aşağıdakilerden hangisi olamaz? oğulları hakkında hüküm veren ve kısa bir süre sonra da vefat eden sahabi kimdir? Aşağıdakilerden hangisinin depremden en az zararla çıkmada bir etkisi yoktur? +3, -18, -25, 0, -19 büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? I dont like roller coasters, because they are ............... Aşağıdaki madenlerden hangisinin ekonomik değeri diğerlerinden daha fazladır? 2m 25 cm 1m 50 cm' den ne kadar fazladır? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara ise Y yazınız. (....) Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar.(....) Niyet etmek, teyemmümün farzlarından biridir.(....) Cenaze namazı ayakta kılınır, rükû ve secdesi yoktur.(....) Teravih namazı, yatsı namazından önce kılınır.(....) Beş vakit namaz evde de camide de kılınabilir Yaşadığı yerde yolların bozuk olmasından şikayet eden biri aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurmalıdır? Kurtuluş Savaşında yararlılık gösteren kahramanlar ile şehirler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Nurullah Ataç, edebiyatımızın Batıya yönelmesi için emek verdi, onu bazı hazır yapılar içine düşmekten kurtardı. Yazarlığın duygusallığa kapılmamak, yapay, gösterişli, süslü, yalan yanlış yazmamak, yalın, açık bir dille akıl yolunu izleyerek yazmak olduğunu öğretti.Aşağıdakilerden hangisi Nurullah Ataçın edebiyatımıza kazandırdığı özelliklerden biri değildir? I dont like technological devices and I prefer - - - - - communication with my friends. İslam tarihinde Haricilik gibi siyasi ve itikadî mezheplerin doğmasına neden olduğu kabul edilen tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde "çıkarmak" sözcüğü "hatırlamak" anlamında kullanılmıştır? Bütün çocukların ......... ........... ve bakımları Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınır. Boş bırakılan yerlere yazılacak en uygun kelimeler hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından değildir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Bağış ve Yardımlar ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanın kaderini etkileyen unsurlardan biri değildir? Peygamber Efendimiz (s.a.v), dedesi Abdulmuttalip vefat ettiği zaman kaç yaşındaydı? "En genel anlamıyla (...) bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Milli kültür kaynaklarımız adeta bile bile ihmal ediliyor. cümlesinde altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilmek istenen yeniliklerden biri değildir? Haritaya karşıdan baktığımızda üst tarafı hangi yönü gösterir? İçe dönük bir kişiliğe sahip olan şair, şiirlerinde büyük şehrin içinde kaybolmuş insanın kırık, karanlık, karmaşık duygularını yansıttı. Kitaplarda Ölmek isimli şiirin sahibi olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? O, yetmezse ikinci paketi kullanırız. Cümlesindeki o sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde soyut bir isim kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Mustafa Kemal ATATÜRK ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi için çalışmalar yapmıştır.(.....) Bilim ve teknoloji gelişmeye devam etmektedir.(.....) Konyada bulunan Çatalhöyük coğrafya bilimi sayesinde ortaya çıkmıştır.(.....) Nanoteknoloji sayesinde yanmaz, ıslanmaz kumaşlar üretilmiştir. Sitoloji bilimi ile ilgili,I. Hücreleri inceleyen bilim dalıdır.II. İnceleme alanına sadece tek hücreli canlılar girer.III. Canlıların sınıflandırılmasını inceler.ifadelerinden hangileri doğrudur? 60 + 40 = .......... işleminin sonucu nedir ? - Adı, açmak, açıklığa kavuşmak gibi anlamlara gelir.- Namazların her rekâtında okunması gerekir.- Dua ifadeleri içerir.Yukarıda sıralanan bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? - - - - has moustache and beard. Kuran-ı Kerimde ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen bölümlere ne ad verilir? 896 645 doğal sayısının onbinler basamağı ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Lozan Barış Antlaşmasında aşağıdaki sorunlardan hangisi bir çözüme kavuşturulamamıştır? Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem kelime değildir? Güneş'ten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar? Top üretimi yapan bir firma, yeni üreteceği ürün ile ilgili hangi gruba araştırma yapmalıdır? Bir arabayı çalıştırmak için verilen 120 Jlük kimyasal enerjide 30 J kinetik enerjiye dönüşüyorsa verim yüzde kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir