Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir otobüs durağına her 1 saat 25 dakikada bir otobüs gelmektedir.
Bu durağa birinci otobüs saat 07.00de geldiğine göre dördüncü otobüs saat kaçta gelir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir otobüs durağına her 1 saat 25 dakikada bir otobüs gelmektedir.Bu durağa birinci otobüs saat 07.00de geldiğine göre dördüncü otobüs saat kaçta gelir? sorunun cevabı "11.15" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Maddenin dördüncü hâli plazmalarla ilgili verilen;I. İyonlaşmış gaz molekülleridir.II. Elektrik alandan etkilenirler.III. Evrende çok az rastlanır.yargılarından hangileri doğrudur? 1. Uçak       2.Kamyon     3.Vapura. kara         b. hava       c. deniz                                         Yukarıdaki taşıtlar ve nerede gittikleri eşleştirilse, doğru eşleşme nasıl olur?  Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap hâline getirilmiştir? Protokolde, konukları karşılama kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dünyanın güneş etrafındaki dönüşü ile ne oluşur? Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülke ve bölgelerde domuz etinin üretim, dağıtım ve tüketimi azdır.Bu durum ekonomik faaliyetler üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek oluşturur? Yönleri bulmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanmayız? Kale civarında bir güzel dinlenip Akdamar’a gitmek üzere yola koyulduk. Karşımızda Gevaş Sıradağları karlı zirveleriyle bir harika görünüyor. Yolculuğun tamamına yakını göl manzaralı. Yeşil otlaklarda tereyağı, peynir, taze süt ve yayla etinin kaynağı koyun ve sığır sürüleri otluyor. Pazar olduğu için piknikçiler de boş durmamış. Kıyı boyunca mangal ve semaver başları cıvıl cıvıl. Kıyıya sıfır kahvaltı salonları, Alanya’daki beş yıldızlı oteller gibi dip dibe uzayıp gidiyor.Bu parçayla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Kapitülasyonlar Rusya’ ya ilk defa hangi antlaşmayla verilmiştir? İnançlar, insan açısından değerler içinde en önde gelenlerdendir. Bireysel kimliğin oluşmasında dini inançların büyük etkisi vardır. Dinden beslenen değerlerin toplum içindeki etkinliği her zaman olmuştur. Dinin söylemiş olduğu doğrular, yanlışlar, iyilikler, kötülükler değerlerin oluşmasında ve bu şekilde devam etmesinde çok fazla rol oynamıştır. Din ve inançlar değerler sistemini doğrudan etkilemektedir.Bu metin için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? İşletmenin bir dönemine ait bazı veriler aşağıdaki gibidir.(TL)Birikmiş Amortismanlar 240.000Yasal Yedekler 55.000Kıdem Tazminatı Karşılığı 65.000Geçmiş Yıllar Kârları 195.000Ödenmemiş Sermaye 280.000Özel Fonlar 75.000Banka Kredileri 450.000Sermaye 2.000.000Dönem Net Zararı 45.000Ortaklara Borçlar 120.000Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin KârYedeklerinin toplamı kaç TL’dir?  He always - - - - his money with his friends because he is a generous man.