S:1

Basit bir elektrik devresinin ışık vermesi için hangisinin olması şart değildir?

Basit bir elektrik devresinin ışık vermesi için hangisinin olması şart değildir? sorunun cevabı "duy " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
15 x 15 x A = 153 işleminde A sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Hafta sonu dedem 15 lira verdi. 5 lira ile bir oyuncak aldım. Kaç liram kaldı? Dedemin bahçesindeki 696 kg. ceviz 6 kardeş arasında paylaşılırsa babamın payına kaç kg ceviz düşer? Peygamberimizin doğduğu dönemdeki Arabistanla ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? Onlar bana mı gelmiş ? cümlesindeki kişi zamiri aşağıdakilerden hangisidir? İlk askerî başarısını, Trablusgarpta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal, daha sonra görev aldığı cephelerde başarılı görevler yapmıştır.Bu bilgiden, Mustafa Kemalin askerlik hayatı ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Have you - - - - bought something and never worn it? Varlığı meydana getiren `ruh´ ve `madde´ olmak üzere iki töz olduğunu savunan Rene Descartes´e göre, `ruhun´ fonksiyonu hangisidir? Yöneticilerinizin en hayırlısı sizi seven ve sizin tarafınızdan da sevilen, size dua eden sizin de kendisine dua ettiğiniz kimsedir. En kötüsü ise halkını aşağılayıp sevmeyen ve halkı tarafından sevilmeyen, halkına lanet eden ve halkı tarafından lanetlenen kimsedir. Bu hadisten yöneticiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Kedisinin adını Minnoş koydu. cümlesinde hangi sözcük özel addır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'eğilmek' sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Emir her gün sabah ve akşam birer bardak süt içmektedir. Emir pa- zartesi sabahı içmeye başladığı bir kutu sütü çarşamba akşamı bitirdi. Emir her gün yalnız 1 bardak süt içmiş olsaydı bir kutu süt hangi gün biterdi? 20,15+9 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme ile ayrıştırılır? Kur'an-ı Kerimin kitap haline ne denir? Peygamber Efendimizin Kalbi temiz olan, sözü doğru olandır. hadisine göre kalp temizliği neye bağlıdır? Dünyada en yaygın olan zararlı alışkanlık hangisidir? Bahar geldi mi çiçekler açar cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden birini anlatmaz? Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir? Aşağıdaki karşılaşmalardan hangisi yanlıştır? 26,173 sayısının onda birler basamağındaki sayı ile birler basamağındaki sayının toplamı kaçtır? Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır? Türk tarihinde, Mondros Ateşkes Antlaşmasından I. TBMMnin açılmasına kadar geçen döneme ne ad verilir? Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi katı bir yakıt türüdür? Aşağıdakilerden hangisi Maturidi mezhebine ait bir görüştür? Aşağıdakilerden hangisi laik devletin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur? 19' dan başlayıp ikişer sayarsak hangisini söyleyebiliriz? Dil, gündelik yaşamın şekillenmesinde etkili olan bütün unsurların başında yer alır. İnsanın sürekli olarak kullanmak zorunda olduğu bu araç, eksiksiz olarak bütün insanlığın yararlandığı temel bir yetenektir. Ne denli ilkel olursa olsun, hiçbir top- lum yoktur ki bu araca ihtiyaç duymamış, bu aracı kullanmamış, geliştirmemiş olsun. Dil denilen araçtan yoksun bir kültür yoktur. Bu yüzden de dil, toplum bilimi ile doğrudan ilişkilidir; gündelik yaşamdaki her türlü değişiklik dile yansır. İşte bu yakın ilişki bizi, dili bir araç olarak düşünmekten öteye, kültürel bir kurum olarak ele almaya iter.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? 5 litre kolonya 125 mililitrelik şişelere bölüştürülecektir. Her birinde 20 adet boş şişe olan kutulardan kaç tane gerekir? 450 g suda 50 g şekerin tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki Yahudi kabilelerinden değildir? Aşağıdaki faktörlerden hangisi dünyada nüfus yoğunluğunu etkileyen beşerî bir nedendir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamlı ve kurallı bir cümlenin sonunda bulunması uygun olur? Çevresi 70 cm olan dikdörtgenin kısa kenarı 12 cm ise uzun kenarı kaç cmdir? 7 – 13 – 19 – A – 31 – 37 örüntüsünde A yerine gelebilecek rakam kaçtır? Bir müminin ramazan ayının son on gününü mescitte ibadet ederek geçirmesine ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir