Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi sünnet olan namazlardan değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi sünnet olan namazlardan değildir? sorunun cevabı "Cenaze Namazı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Karşılıklı konuşmalarda konuşmacının konuşmasından önce satır başlarında kullanılan noktalama işareti hangisidir? Aşağıdaki fillerden hangisi 1. tekil kişi (ben) dir? Sabahları gazete satıyormuş. Bazen beş, hatta - bana nasıl etki ettiğini görmek için başını çevirdi - yedi milyon kazanıyormuş. Öğleden sonra paket  taşıyormuş. Akşamları  yine gazete satarmış. Her gün on üç, on beş, yirmi  milyon lira bile kazanıyormuş.”Yukarıdaki parçada yazar, hangisini anlatmıştır? Hücredeki madde iletiminden sorumlu organel aşağıdakileden hangisidir? 40 kişilik bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı 2/3 tür.Buna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Peygamberler, insanlar arasından seçilmişlerdir. Bunun sebebi yeryüzünde yaşayanların insanlar olmasıdır.Bu metne anlamca en yakın ayet aşağıdakilerden hangisidir? I. Servis aracıyla yolculuk,                          II. Üzeri açık araçla yolculuk,III. Yük üzerinde yolculuk,                          IV. Otomobil ile yolculuk,Yukarıda verilenlerden hangisi güvenli bir yolculuk değildir? Yaşanmış ya da yaşanabilecek olay ya da durumların kişi, yer ve zaman unsurlarına bağlı kalınarak kısaca anlatıldığı edebî türe - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 4A6 281 doğal sayısı altı basamaklı bir doğal sayı olup sayı değerleri toplamı 28 dir. “A” yerine yazılacak rakam hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda eğitimin temelini oluşturan medreselerin özellikleri arasında gösterilemez? Mektuplar belirli bir plan içerisinde yazılır. Bu planı oluşturan unsurlar her mektupta bulunur.Aşağıdakilerden hangisi, mektubu oluşturan plan ögelerinden biri değildir?