S:1

Hal değişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Hal değişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Su 100 ’ta donar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? 200 gr'lık un 50 gramlık tabağa yerleştirerek eşit kollu terazide tartılıyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi eğitsel etkinliklere gitme sebeplerimizden biri değildir? Kurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa nerede açıklanmıştır? • Millet Mekteplerinin açılması• Okuma yazma seferberliğinin başlatılmasıVerilen gelişmeler, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi günah olan davranışlar arasında sayılmaz? Hangi özel isim farklı bir grupta yer alır ? 52, 57, 55, 60, 58, ......örüntüsünü devam ettirecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Yıldırım Bayezıd, hangi Türk beyliğinin Bizansla ittifak yapması üzerine İstanbulu kuşatmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Mıknatıs ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ayıkla pirincin taşını. deyimi hangi durumu belirtmek için kullanılır? Boş bırakılan yere uygun ifadeyi veya kelimeyi işaretletiniz.When she was 5 years old, she ............ read some of her sisters books. Karadeniz Bölgesi'nde kıyılarla iç kesimler arasındaki ulaşımı zorlaştıran temel etken aşağıdakilerden hangisidir? I.barajII.göletIII.ovaIV.kuyuV.platoVI.nehirYukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri beşeri unsurdur? Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için ;I. Kuşbakışı görünüm,II. Küçültme oranı,III.Düzleme aktarma,hangilerinin olması gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da adı geçen peygamberlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi yazımı yanlıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinlikler kurulu ve görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? Kalp sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisini Allah yasaklayarak haram olarak bildirmiştir? Cousin: Can you play any instruments?Fred : Yes,I play the guitar in our school band.Cousin : - - - - ?Fred : Three times in a week. Ömer hasnt seen her cousin - - - - a long time. • İlk gazete Mısırda çıkarılmıştır.• Gazetelerin artması makale türünün gelişmesini etkilemiştir.• Bugünkü anlamda dünyada ilk gazete İstanbulda yayımlanmıştır.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bir kap içi boşken tartıldığında 500 g, pekmez ile doluyken ise 4 kg gelmektedir. Buna göre, kaptaki pekmezin net ağırlığı kaç gramdır? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk mutfağında yer alan yiyeceklerden biri olarak gösterilemez? Verilen özelliklerden hangisi tüm prizmalar için doğru değildir? Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olan Yahya Kemal, modern Türk şiirinin kurucularındandır. Şiirlerinde biçim ve öz olarak klasik tavrı benimsemiş,şiirlerini Lale Devri yansımalarında olduğu gibi geleneği yorumlayarak neo-klasik bir yaklaşımla yeniden üretmiştir . Yahya Kemalin Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı eserinde, Türk kültür ve edebiyat tarihinde önemli yeri olan Lale Devrini anlatan sekiz şiir bulunmaktadır.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? '' energetic / I / feel '' Verilen kelimelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki inançla ilgili yorumlardan biridir? Kumbarasına her gün 4 lira atan biri iki haftada kaç lira biriktirir? Aşağıdakilerin hangisinde bir olayın nedeni ve sonucu birlikte verilmiştir? 320. 1015 ifadesinin sondan kaç basamağında sıfır bulunur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilgisi vardır? Akyayan Gölü hangi ilimizdedir? (-14) ile (+16) sayılarının arasındaki tamsayıların toplamı kaçtır ? ( İki sayıda dâhildir) Kişinin Ramazan bayramına sağlıklı ve sıhhat içerisinde ulaşmasının bir şükrü olarak bayram namazına kadar vermesi gereken sadakaya ne ad verilir? Aşağıda verilen organellerden hangisi hücrede zar üretiminde görev almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir