S:1

Formula 1 ve olimpiyatlar gibi spor etkinlikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Formula 1 ve olimpiyatlar gibi spor etkinlikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? sorunun cevabı "Uluslararasındaki barış ve kaynaşmayı artıran organizasyonlardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Most of the leaves - - - - by the end of November. Güneş’in kendi etrafında dönüşü, saat yönünün .................... yöndedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde“serin” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?    Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüşlerin dile getirilmesi açısından ötekilerden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat bir isim tamlamasını nitelemiştir?  Aşağıdakilerden hangisinde M. Kemal’in  askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür?  13 sayısına kaç eklenirse 20 eder? Bir madde ile ilgili,•  Oda koşullarında gaz hâlinde bulunur.•  Molekülleri arasında sadece indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri vardır.•  İki farklı tür atom içerir.bilgileri veriliyor.Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Mertlerin arabasının kütlesi 1 ton 320 kilogramdır. Mert ile babası bindiğinde arabanın toplam kütlesi 1433 kilogramdır.Mert 42 kilogram olduğuna göre babası kaç kilogramdır? Aşağıdaki türlerden hangisi öğretici metin değildir? Aşağıda verilen birimlerden hangisi karşısındaki büyüklüğe ait değildir?  A)  B)  C)  D)  E)  Ülkemizdeki bazı tarihî eserler, bulundukları şehirlerle aşağıda eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 79.000 kg kömürün ocak ayında 7899 kg'ı satılmış, şubat ayında da 12.000 kg satılınca, geriye satılmayan kaç kilogram kömür kalmıştır? İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını bilmesidir.Verilen ifade fıkıh ilminin hangi yönüyle ilgilidir? Bilim, teknoloji ve sanayideki gelişmeler toplumsal yaşamdaki değişimler, eleştirel düşünce, yaratıcı bakış açısı günümüz çağdaş toplumlarının en temel özelliklerindendir.Günümüz toplumlarında görülen bu değişimi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yardımlaşmayla ilgili hangisi yanlıştır? Devletin kuralları nerede yazılıdır ? Aşağıdakilerden hangisi sıralı bir cümledir?             Sözlükte “Anmak, hatırlamak, adını söylemek.” anlamına gelen kelime hangisidir? “çilek, çağla, erik, kiraz“ hangi mevsimin meyveleridir? I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? E-posta adresleri ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dünya’dan gökyüzüne bakıldığında bir arada bulunan yıldız gruplarına ne ad verilir? 0,8 ondalık sayısının % ile gösterimi hangisidir? Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir? I. Damar ve sinir sıkışmasına II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?  ……………………..; İslam dininin, insanlığın huzuru ve güzelliği için koymuş olduğu ilkeleri hayata katıp yaşanabilir duruma getirebilmek için çalışma ve gayret sarf etmektir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi e-devlet uygulamaları ile yapılan bir işlemdir. Plastik,metal,cam,kağıt gibi katı atıkların birbirinden ayrılarak geri kullanılabilir hale getirilmesine .....................denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kana kırmızı rengi veren aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi deniz koloniciliğinde gelişme göstermiş uygarlıklardandır? ‘‘Perde’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber’in (sas) Medine’ye geldikten yaptığı etkinliklerden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir? XVII. yüzyıl ıslahatlarını zorunlu kılan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının milli birlik ve beraberlik içinde yenemeyeceği hiçbir        gücün olamayacağını tüm dünyaya duyurduğu savaştır?   Aşağıdakilerden hangisi emir kipiyle çekimlenmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir