S:1

Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer alır?

Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer alır? sorunun cevabı "Kulluk etme " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hz. Eyüp (as) kıssasında verilen genel mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.Verilen düşünce aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir? "Duyu organlarımızın çoğu vücudumuzun ....... bölümünde bulunur." Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sigaraya başlama nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin dinen hükmü (farz-vacip-sünnet olarak) diğerlerinden farklıdır? Kuran-ı Kerimin en kısa ve en uzun sureleri aşağıdakilerden hangisidir? Mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar? Aşağıda verilen;I. Soyut olayları somutlaştırır.II. Anlatımı görselleştirir.III. Öğrenmeyi kolaylaştırır.özelliklerinden hangileri modellemeye aittir? Dinimize göre namazı kılmak için bazı şartlara sahip olmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? Çözümlenmiş şekli ( 3 x 100 000 ) + ( 4 x 1 000 ) + (1 x 100 ) +( 7 x 1) olan sayı hangisidir? Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi suyun kohezyon özelliğini ifade eder? Annem, babam, kardeşlerim ve ben bu sabah eşyaları iki saat içinde depoya taşıdık.Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili ifa- delerden herhangi birinin yerini tutmaz? Yeni şiirin sorunlarını bir bütün halinde ele alan Recaizade Mahmut Ekremdir. Edebiyatımızdaki Batılılaşma hareketinin etkinleşmesinde etkili olmuştur. Yeniliğin savunucusu olan sanatçı söyleyişte güzelliğe, inceli-ğe, ahenge önem vermiştir. Kendisinden öncekiler edebi-yatımıza toplumsal yarar açısından baktıkları halde Recaizade Mahmut Ekrem sanatı toplumsal araç olmaktan çıkarmıştır.Bu paragrafta kendisinden öncekiler ile anlatılmak istenen edebiyatçılar aşağıdakilerden hangisidir? Emrah a tanımadığı bir adam balon vermek istiyor.Emrah nasıl davranırsa doğru davranmış olur? Aşağıdaki meslekler ve alanları ile ilgili hangi eşleştirme yanlıştır? Güneydoğu Anadolu deprem kuşağı aşağıdaki illerden hangisinin topraklarından geçmez? Uzun dalgalı sarı saçlarım; mavi renk gözlerim var. Ten rengim ise beyazdır.Kendisini bu şekilde tanımlayan Merve, hangi özelliklerinden bahsetmiştir? Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? 850'nin %30'i kaçtır? 2 onluk 1 birliğe 5 birlik eklersek kaç onluk ve kaç birlik eder? "Altı saattir hiç konuşmadan yürüdü" cümlesinde hangi kelime fiildir? Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak iyi ve doğru davranış olur? Bir eser hangi dönemde yazılmışsa, o dönemden izler taşır. Şairlerin şiirlerinde de yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, ilişkilerini, inançlarını, sanat zevklerini görebiliriz.Yukarıdaki parçada edebî metinlerin hangi özelliğini görmekteyiz? Kuranın indirilmeye başlandığı geceye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Nilüfer isimli şiirinde Ben mum alevi gibi hep aynı odakta yazdım şiirlerimi. Ev ve her günkü yaşamalar. Toplumun ve imkânlarımın bana bağışladığıdar dörtgende, gözlerimi her açtığımda karşımda büyük şehrin orta-fakir sınıf, ev, aile ve çevrelerini buldum. Benim bugüne kadar vermek istediğimgerçekler, hiçbir zaman bu sınırların ötesinde olmadılar. sözleriyle tanımladığı şiir anlayışını yansıtmıştır. Bu paragrafta sözü edilen şairaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünü bir öge içermektedir? Bir fırıncı her birinde 50kg un bulunan, un çuvallarından 28 tane almıştır. Buna göre fırıncının kaç kg unu olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi salavat duaları olarak isimlendirilir? Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmek için kişilere olumluyaklaşmalı ve nazik davranmalıyız.Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişimi engeller? Söylev türünün ilk örnekleri - - - - ve - - - - Dönemlerinde görülmüştür.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre;- Suriye ve Çukurova Fransa'ya- Irak ve çevresi İngiltere'ye- Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya- Antalya ve İzmir çevresi İtalya'ya verilecektir.Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? Bir basamaklı en büyük asal sayı ile 40den küçük en büyük asal sayının çarpımı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "abartma" söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi uçabilir? • Başkentleri Polatlı yakınlarındaki Gordiondur.• Tarımı korumak için yasalar koymuşlardır.• Krallarına Midas ismini vermişlerdir.Bazı özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin dünyadaki pek çok hükümdara mektuplar göndermesi daha çok hangi amaca yönelik bir davranıştır? Bilinçsiz bir biçimde tüketildiğinde insan yaşamına zarar verebilecek sonuçlar ortaya çıkar. Bu zararlar hem sağlık hem de ekonomi gibi alanlarda kendini gösterir. Bu nedenle, eğitim programları ve devlet politikası bu konunun üzerinde durarak halkı bilinçlendirmelidir. Yukarıda yer alan parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir? Karadenizli, bir fırına girmiş ( )( ) Ustacığım 299 ekmek versene.( ) 300 olsa olmaz mı ( )( ) Yok ustacığım o kadar ekmeği kim yiyecek, demiş ( ) Yukarıdaki parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri yazılmalıdır? Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Nil Nehrinin havzasında kurulmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir