S:1

Mark is old - - - - to drive a car. Hes 20.

Mark is old - - - - to drive a car. Hes 20. sorunun cevabı "enough" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 5 kg portakaldan 3 L portakal suyu elde eden bir satıcı 48 L portakal suyu elde etmek için kaç kilogram portakal almalıdır? --- Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.--- En çok yağış ilkbaharda görülür.--- Ülkemizde en yaygın görülen iklim tipidir.--- Doğal bitki örtüsü kısa boylu otlardan oluşan bozkırdır.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? • ... İnsanlardan kimi var ki bilgisi, yol göstereni ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır durur.(Lokman suresi, 20. ayet)• ... Onların içinde bir de ümmiler var ki Kitabı bilmezler, bütün bildikleri birtakım kuruntular- dır. Onlar sadece zanda bulunurlar.(Bakara suresi, 78. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleş- tirilen davranışlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de (da) doğru yazılmıştır? Görme engelli insanlar Braille(Breyl) alfabesini kullanarak okuyabilirler. Bu alfabe altı tane kabartılmış noktadan oluşur.Yukarıdaki anlatıma göre okuma sırasında hangi duyu organı kullanılmaktadır? • Hastalık veya yaşlılıktan dolayı ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılabilmesi• Hasta veya yolcu olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri• Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesiBu örnekler, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir? Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf gönderilen Peygamberlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? İbadetlerin bireysel ve toplumsal pek çok faydaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek sayılamaz? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki anlaşmazlık nedenlerinden değildir? Annemizin kız kardeşine ne deriz? The trees - - - - by the students yesterday. 120 – (8 x 6) = ? işleminin sonucu kaçtır? Kurtuluş Savaşı ne zaman başlamıştır ? Fizikte matematik kullanımı ile ilgili;I. Nicel gözlemlerde matematikten faydalanılır.II. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale getirilebilir.III. Matematik, fiziğin dilidir.yargılarından hangileri doğrudur? Bireylerin toplum içinde sahip olduğu konum ve saygınlık derecesini ifade eden kavram çifti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ramazan ayında oruç tutmak bütün Müslümanlara farzdır. Bununla birlikte Ramazan ayı dışında da oruç tutulabilir. Bu günlerde tutulan oruçlara ne ad verilir? Kıyamet gününde insanların toplandıkları yere ne ad verilir? "Her yıl okulun bahçesi­ne genç fidanlar dikeriz."Yukarıdaki cümlede adın özelliğini belirten sözcükler hangileridir? Kültür ve Turizm Bakanlığınca edebiyat eserlerinin üretilmesinde veya bunların yayımlatılmasında sağlanacak desteklere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Serap saat 10.15de kitap okumaya başlamış. 1 saat 25 dakika kitap okumuş. Serap kitap okumayı saat kaçta bitirmiş? Aşağıdaki varlıklardan hangisi kesinlikle hareketsizdir? ‘pilot-uçak kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? 72652 sayısında sayı değeri birbirinin aynısı olan iki rakamın basamak değerleri farkı kaçtır? Demir tozu ve talaşı .............................................ile ayırırız.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Mekteb-i Tıbbiye hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? Yapay ses kaynaklarından çıkan sesler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Saat 18.25 te ders çalışmaya başlayan Selin 2 saat 45 dakika sonra çalışmasını bitirmiştir. Buna göre Selin ders çalışmayı saat kaçta bitirmiştir? I. Kanta göre bilgi duyumla başlar, ancak bilgi duyum değildir. Bilginin malzemesini duyumlar verir. Onu biçimlendiren ise akıldır. İnsan duyu organları aracılığıyla elde ettiği verileri aklındaki doğuştan getirdiği kalıplar sayesinde biçimlendirir, genel kavramlar biçiminde ortaya koyar.Kantın bu görüşünden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Bütün canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canlılar bu enerjiyi nasıl sağlarlar? eski kelimesinin karşıt anlamlısı hangisidir? 3-7-11-15.....Verilen sayı örüntüsünün genel terimi hangidir? Aşağıdakilerden hangisi depo kök örneği değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İlkbahar mevsiminin özelliklerindendir? Setr-i Avret namazın şartlarından hangisidir? Üç basamaklı en büyük negatif tamsayı ile iki basamaklı en küçük negatif tamsayının toplamı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir