Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Atom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Atom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Bir elementin tüm atomları aynı sayıda proton içerir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi halk ilişkilerin kullandığı yazılı ve basılı araçlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız.[  ..   ] Yeni kimliklerde (çip) yonga bölümü vardır.[  ..  ] Kardeşlerin T.C. kimlik numaraları aynıdır[  ..   ] Türkiye’de yaşayan herkesin T.C. kimlik numarası farklıdır.[  ..   ] İnsanların hepsi aynı fiziksel özelliklere sahiptir.[  ..  ] Farklılıkları değiştirmeye hakkımız vardır. A​ynı cins 10 nesneden oluşan topluluğa ne denir? İnsanlar geçimlerini sağlamak için farklı ekonomik faaliyetler yürütmektedir.Yürütülen bu ekonomik faaliyetlerden hangisi hizmet sektörü ile alakalıdır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangi ata sözünün konusu eğitimdir ? I. Hareket hâlindeki araba→Kinetik enerjiII. Dalında duran elma→Çekim potansiyel enerjisiIII. Sıkıştırılmış yay→Kinetik enerjiIV. Rafta duran kitap→Çekim potansiyel enerjisiYukarıda verilen cisimler ve sahip olduğuenerji eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Askerlik için aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır? I. Ova                 II. KöprüIII. Akarsu          IV. Dağ   Yukarıdakilerden hangisi beşeri unsurdur? Dünyada en sık görülen göçler insanların geçim sıkıntısı çekmesinden ya da iyi koşullarda yaşamak istemesinden kaynaklanan ekonomik nedenli göçlerdir.Aşağıdaki göçlerden hangisinin doğrudan ekonomik nedene bağlı olduğu söylenebilir? Ülkemizde din ve vicdan özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alındığı için toplumda huzur ve güven hâkim olmuştur. Bunun gereği, her vatandaş, inancına göre rahatça ibadet edebilme hürriyetine kavuşmuş; halkımız arasında hoşgörü, saygı ve sevgi ortamı meydana gelmiştir.Verilen bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır ? “Elmanın kilosunu kaça veriyorsun?” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam değişmez?