S:1

I. Hareket hâlindeki araba→Kinetik enerji
II. Dalında duran elma→Çekim potansiyel enerjisi
III. Sıkıştırılmış yay→Kinetik enerji
IV. Rafta duran kitap→Çekim potansiyel enerjisi
Yukarıda verilen cisimler ve sahip olduğu
enerji eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

I. Hareket hâlindeki araba→Kinetik enerjiII. Dalında duran elma→Çekim potansiyel enerjisiIII. Sıkıştırılmış yay→Kinetik enerjiIV. Rafta duran kitap→Çekim potansiyel enerjisiYukarıda verilen cisimler ve sahip olduğuenerji eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I, II ve IV." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Melisanın bilgisayarına virüs bulaştığı için çok yavaşlamıştır. Melisa'nın yapması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir? I. Klorofil taşımaII. Elektron taşıma sistemi (ETS) içermeIII. Solunum enzimleri taşımaVerilenlerden hangileri mitokondri ve kloroplast organellerinde ortaktır? Abdesti bozan durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her yıl derslere başlamadan en az - - - - gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir - - - - nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir.222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi getirilmelidir? Aşağıda yer alan cümlelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) koyunuz. ( ) Etkili bir iletişim için önce kişinin kendisi ile başlar.( ) Devşirme Sistemi Osmanlıdaki askeri sistemin adıdır.( ) İletişimin kaliteli olabilmesi için iyi bir dinleyici olmak önemlidir.( ) Osmanlı Devletinin hızla gelişip güçlenmesi Tımar Sistemi sayesinde olmuştur.( ) Kişi dokunulmazlığı, düşünce ve kanaat, din ve vicdan özgürlükleri Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerdendir. Bir çiftçi mazotun litresini 6 liraya almaktadır. Çiftçinin traktörü 75 litre ile dolmaktadır. Traktörün deposunda 34 litre mazot varsa traktörünün deposunun dolması için kaç liralık mazot alması gerekmektedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlardan üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % kaçına kadar ödül verilebilir? Geyik - Kuş - İnsanYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi hastalıklardan korunmamızda önemli rol oynar? T = { 1, 2, 3, 4 } kümesinin kaç elemanı vardır? Aşağıdaki durumlardan hangisinde yağış oluşma ihtimali daha azdır? Allah, bu Kuranın bir benzerini daha hiçbir kimseye vermemiştir. Kesinlikle Kuran (sarılıp kurtulmak isteyenler için) Allahın kopmaz ipi ve (Ona doğru yürümek isteyenler için) en güvenilir yoldur. Kuranda kalbin baharı ve ilmin pınarları vardır.( Hz. Ali, Nehcül-Belâğa)Hz. Ali bu ifadesiyle Kuranın hangi yönüne değinmemiştir? Necaşinin huzurunda İslamı anlatan ve müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir? Uzun zamandır hazırdan yemeye alışmışlardı. cümlesinde geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Karadenizli, bir fırına girmiş ( )( ) Ustacığım 299 ekmek versene.( ) 300 olsa olmaz mı ( )( ) Yok ustacığım o kadar ekmeği kim yiyecek, demiş ( ) Yukarıdaki parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri yazılmalıdır? İnsanların ahirette toplanacakları, dünyada yaptıklarından sorguya çekilecekleri yere ne denir? Aşağıdaki hangi üç bilim insanı Dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiştir? Toprağın oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir? I. Altın yerde paslanmaz, taş yerde ıslanmaz.II. Altın ateşte, insan mihnette belli olur.III. Altın kapılının ağaç kapılıya işi düşer.IV. Altının kıymetini sarraf bilir.V. Altın yere düşmekle pul olmaz.Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Egzersiz yaptığımızda veya koştuğumuzda aşağıda verilenlerdeki hız nasıl değişir? Soluk alıp verme Kalp atışı Nabız A) Artar azalır azalırB) Azalır değişmez azalırC) Azalır değişmez artarD) Artar artar artar Sevgiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişime örnek olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelime çifti değildir? Çevresi 72 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Çözeltiler, genellikle saf çözücülerden daha düşük sıcaklıklarda donar. Bu durum çözünenin donma noktası düşmesine sebep olmasıyla açıklanır.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun bir örnek değildir? cümlelerden doğru olanlara ( D) , yanlış olanlara ( Y ) yazınız. ( ) Cenaze namazı cemaatle kılınır.( ) İslam dini , dünyaya değil sadece ahirete önem vermeyi emreder.( ) Namaz dinin direğidir( ) Hastalara oruç farzdır( ) Zengin Müslümanlar zekat verebilir. Aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden biri değildir? Düşünmek kelimesi aşağıdaki cümlelerinhangisinde tasarlamak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır? Şanyü unvanıyla devletin başına geçen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir tek varlığı ifade eder? Türkiye, 1974 yılında Türklerin güvenliğinisağlamak amacıyla, aşağıdaki adalardan hangisineçıkarma yapmıştır? Kuran-ı Kerimin hangi dilde indirilmiştir? Trafiğin düzenini sağlayan ve denetleyen kişiye ne denir? Peygamber Efendimiz, Ensar ile Muhaciri kardeş ilan etti, buna göre her bir Ensar bir Muhacir ile kardeş oldu. Kardeşlerini evlerine, bağ ve bahçelerine, işlerine ortak ettiler. Her türlü güzel işte geçerli olan bu kardeşlik bizler için güzel bir örnektir. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Ayda 90 TL harçlık alan Öner, parasının 66 TL sini harcayıp geri kalanını biriktirmektedir. Öner bir yılda kaç lira biriktirmiştir? Steve : What are you going to do at the weekend?Marla : Well, - - - - .Steve : Are you kidding? It is boring. You should go out and do something different. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? The hotel - - - - we stayed last year was very bad. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir