S:1

Aşağıdaki durumların hangisi elektrik enerjisinin güvenli kullanımına örnektir?

Aşağıdaki durumların hangisi elektrik enerjisinin güvenli kullanımına örnektir? sorunun cevabı "Yıpranmamış elektrik kabloları kullanmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Güneş takvimini tarihte ilk defa kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir ? Garip akımının şairleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Sabır ile özdeşleştirilen peygamber hangisidir? Hafıza sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 299<....<310 Noktalı yerlere hangisi gelemez? Osmanlı Devletinde I. Murattan itibaren, Ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışının yerini, Ülke padişah ve oğullarınındır. anlayışı aldı.Veraset sisteminde yapılan bu değişiklikle Osmanlı Devletinin ; I. Taht kavgalarını sınırlandırmayıII. Merkezi otoriteyi korumayıIII. Şehzadelerin tecrübe kazanmasını sağlamayıyukarıda verilenlerden hangilerini hedeflediği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi, meridyenlerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi kırılgan bir özelliktedir? I. Amasya GenelgesiII. Amasya Görüşmeleri III. Sivas KongresiIV. Erzurum KongresiYukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi farz oruçlar arasında yer almaz? Ozan 55 sayfalık kitabın her gün 5 sayafasını okursa kitabı kaç günde okuyup bitirir? Mustafa Kemal Samsuna ne zaman ve ne ile gitmiştir? Mustafa Kemal I. Dünya Savaşında Doğu Cephesinde başarılı savaşlar vererek Muş ve Bitlisi düşman işgalinden kurtarmıştır.Bu cephede hangi devlet ile mücade etmiştir? 200 kglık bir taşı tek başına kaldırmak isteyen kişi ne yapmalıdır? Peygamberlerin insanlara bildirdiği ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fosilleşemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur? Yemeğimi az yiyince annem kızdı. cümlesinin sebebi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından basit bir kelimedir? Bir adam merdivenin basamaklarını 2şer 2şer çıkıp 3er 3er iniyor. Bu adamın çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından 12 fazla olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? eyvah yolda kaza var ifadesini hangi şekilde yazarsak yanlış olur? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi düzenleyici görevde değildir? Aşağıdaki öğretim yöntemi veya tekniklerinden hangisi kalabalık sınıflarda, kısa zamanda çok bilgi aktarılması gereken durumlarda diğerlerinden daha ekonomiktir? Bayrağımızda hangi renkler bulunur? Babyhood is the best period in a peoples lives because you - - - - struggle with the problems, earn money, go to work etc. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Döneminde oluşturulan eserlerden değildir? Aşağıdaki düşünürlerden hangisi mutasavvıf değildir? I.Duraktan hareket eden otobüsII.Yokuştan yuvarlanan topIII.Kırmızı ışığı gören şoförIV. Yukarı atılan topYukarıdakilerden hangileri hızlanan hareket yapar? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde iyelik zamir yoktur? Kurtuluş Savaşı nın batı cephesinde yapılan savaşların doğru olarak sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir ?I. Birinci İnönü Savaşı II. Büyük Taarruz III. İkinci İnönü Savaşı IV. Kütahya – Eskişehir Savaşları V. Sakarya Savaşı Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi hece ölçüsü ile yazılmış olamaz? • Müslümanların kıblesidir.• Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden yapılmıştır.Özellikleri verilen mekân aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde daha fazla sesli ( ünlü ) harf vardır? Kuvvetin tanımlanabilmesi için doğrultusu, büyüklüğü ve ............bilinmelidir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidr? Bölünenin 540, bölümün 12 olduğu bir bölme işleminde bölen kaçtır? "İddianamenin kabulu ile başlayan, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evrede yürütülen iş ve işlemlerdir."Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir? Hangi cümle olumsuzdur? Klasörün adını değiştirmek için hangi fonksiyon tuşu kullanılır? Sosyal bilgiler öğretmeni, İnkılap Tarihi dersinde Atatürkün doğup büyüdüğü Selanik ve Manastır şehirlerini anlatırken bir öğrencinin sorusuna, Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletler bir arada yaşamıştır. cevabını vermiştir.Buna göre öğrenci, öğretmenine aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir