S:1

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ‘in (sav.) öğütlerine uymaz?

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ‘in (sav.) öğütlerine uymaz? sorunun cevabı "Hak etmeden kazanmak " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Birinci Dünya Savaşının nedenlerini genel ve özel nedenler olarak ikiye ayırabiliriz. Aşağıdaki nedenlerden hangisi savaşın genel nedenlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıcak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir? 440 ton su hacmine sahip bir havuzu çeyreğine kadar su dolduruluyor. Buna göre havuzda kaç ton su vardır ? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre İlde aşağıdakilerden hangisi ilköğretim görevlileri arasında yer almaz? KULAK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Bu masalı ben de böyle okuyabilirim. cümlesindeki eylemin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonunda yumuşak sessiz harf yoktur? Timur İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Arkabalarımızla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi, lohusalık humması (al basması) olarak bilinen hastalıktan korunmak için yapılması gereken uygulamalardandır? Aşağıdakilerden hangisinin kökü fiil değildir? I. Derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerII. Öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleriIII. Dini bayram günleriMillî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ders yılının süresi yukarıdakilerden hangileri sayılarak hesaplanır? Dünyadan Aya bakıldığında hep aynı yüzünün görünmesinin nedeni nedir? Aşure günü ve ayı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede deyim yoktur? Bir bölme işleminde bölen 9, bölünen 99 ise kalan ile bölümün çarpımı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında diğerlerinden farklı bir hale geçer? Bir bölgeye ait ekonomik ve coğrafi özelliklerden bazıları şunlardır:• Verimli topraklara sahiptir.• Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır• Taşkömürü kaynağı fazladır.verilen bilgilere göre bu bölgede aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az gelişmesi beklenir? Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir? İslam tarihinde hüzün yılı kavramı neye karşılık gelmektedir? Bilimsel yöntemin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? I. Tam sayıların mutlak değeri daima pozitiftir.II. Negatif bir tam sayının mutlak değeri kendisinden küçüktür.III. Negatif tam sayılar küçüldükçe mutlak değeri büyür.Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? İç sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüklerle öbekleşerek deyimleşmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? 35 sayfalık masal kitabımın 12 sayfasını okudum. Okumadığım sayfa sayısı kaçtır? İslamiyeti kabül eden ilk avrupa Türk devleti hangisidir? Tuğbanın 100 gram bademi, yarım kg fındığı var. Tuğbanın kaç gram kuruyemişi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde gerçekleşen toplumsal değişme örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi moleküler bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerinin tanecikleri için ortaktır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin ihraç ettiği tarım ürünleri arasında önemli bir yer tutmaz? I - Ahmet, istediği tablet bilgisayarı alamamıştır.II- Faruk , katıldığı koşu yarışında birinci olup madalya almıştır. Yukarıdaki her iki durumda aşağıdaki duygulardan hangisi oluşur? I - II 10 bütün portakal kaç yarım portakal eder? Anadolu Lisesinde öğrenci olan Şahin psikoloji dersinden yıllık ödev hazırlamış ve yaptığı çalışmanın bir özetini de sınıfında arkadaşlarına sunmuştur. Şahin sunumunda; Psikolojik veriler de diğer bilimlerin verileri gibi kötü amaçlar için kullanılabilir. Bilinçaltı, güdülenme, koşullanma gibi konular üzerinde yapılan araş-tırmalar kötü amaçlarla kullanılabilecek özellikler taşır. Bu nedenle psikoloji bilimsel araştırmalarında insani değerlere, doğa ve hayvan haklarına saygılı olmaya özen göstermelidir sözlerini ifade etmiştir.Şahinin ifadelerine dayanarak, Şahinin psikolojinin aşağıdaki ilkelerinden hangisi üzerine ödev hazırladığı söylenebilir? Akraba evliliği ile genetik hastalık ilişkisi hakkında;I. Akrabaların genetik yapısının benzerliği kalıtsal hastalıkların görülme olasılığını artırabilir.II. Akraba evliliklerinde, hastalığa neden olan çekinik genlerin yavrularda bir araya gelme olasılığı artar.III. Akraba evliliğinde, çekinik bir genetik hastalık bakımından hem anne hem de baba melez ise çocukların hepsi hasta olur.şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıda verilen yapılardan hangisi terleme ile hem suyun uzaklaştırılmasını hem de vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olur? Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır? Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir