Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
‘ Kuranda adı 27 defa geçer. Rüya tabiri yeteneğiyle Mısırda yöneticilik yaptı. Kuranda bir surede anlatılan kıssa ona aittir. Bu kıssa Kuranda kıssaların en güzeli olarak adlandırılır.
Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
‘ Kuranda adı 27 defa geçer. Rüya tabiri yeteneğiyle Mısırda yöneticilik yaptı. Kuranda bir surede anlatılan kıssa ona aittir. Bu kıssa Kuranda kıssaların en güzeli olarak adlandırılır. Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? sorunun cevabı "Hz. Yusuf" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim “bir sözü tam söylememek, ağzının içinde mırıldanmak” anlamında kullanılmıştır? Meleklere iman konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir birey davranışlarından dolayı öncelikle kime karşı sorumludur?   "İyi Müslüman olmak, ……………………demektir."Yukarıda verilen ifadede boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumlukları arasında yer almaz? Deprem anında aşağıdaki eylemlerden hangisini yapmamalıyız? Bir maden işcisinin çalışması hangi emek grubu içinde yer alır?  “Bahçe yeniden düzenlenmiş, duvarlar örülmüş, ağaçlar budanmış, çukurlar doldurulmuştu.”Bu tümcede, büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? 16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmelerine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 1. Kul hüvallahu ehad2. Lem yelid velem yuled3. Allahussamed4. Ve lem yekün lehu5. Küfüven ehadİhlas suresi ayetlerinin doğru sıralanışını dikkatealdığımızda, yukarıda numaralandırılmış ayetlerdenhangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? Tanrı’ya inanmaz. Evrenin kendi başına var olduğunu ve kendi iç yasaları çerçevesinde bugünlere geldiğini savunur. Kutsal kitap, mucize, melek, peygamberlik, vahiy ve ahiret inancını reddeder.Bu şekilde bir inanç ve düşünce yapısına sahip biri aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?  üm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVA’da toplayarak, tarihte bilinen ilk KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK faaliyetlerini başlatan uygarlık hangisidir?