S:1

Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.
(.....) Kuran-ı Kerimde her surenin başında besmele bulunur.
(.....)Kuranda toplam 114 ayet vardır.
(.....)Sureler adlarını surenin içinde geçen bir olay, konu, veya bir isimden alır.
(.....)Kuran-ı Kerimde otuz cüz vardır.
(.....)Kuranın her 10 sayfasına Hizb denir.

Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(.....) Kuran-ı Kerimde her surenin başında besmele bulunur.(.....)Kuranda toplam 114 ayet vardır.(.....)Sureler adlarını surenin içinde geçen bir olay, konu, veya bir isimden alır.(.....)Kuran-ı Kerimde otuz cüz vardır.(.....)Kuranın her 10 sayfasına Hizb denir. sorunun cevabı "DYDDY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz? • Hicri takvimin ilk ayıdır.• Bu ayın onuncu günü aşure diye adlandırılır.• Bu ayda Hz. Hüseyin Kerbelâ’da şehit edilmiştir.• Alevi-Bektaşiler, bu ayın ilk on iki gününü oruçla geçirirler.Hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerden hangisidir? Bob: ___________________________?   Tom: One or two hours. Devrede pilin ürettiği elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşıyan devre elemanı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır? • Vücudun yedek besin deposudur.• Canlıyı mekanik etkilere karşı korur.• Vücut sıcaklığının korunmasında rol oynar.Yukarıda görevleri belirtilen doku çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? "Kendi zarara uğrayınca insanlık savunucusu kesilip, başkasının başına aynı zarar gelince oralı olmamak; içtensizliktir, gösteriştir. Başka yerlerdeki insanların acılarına benim yakınımda değil deyip aldırış etmemek, uygarlıktan uzak olmaktır."Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden değildir? Göç alan yerlerde nüfusun artması, göç veren yerlerde ise nüfusun azalması sonucunda bu yerlerde mekansal değişiklikler görülmektedir.Aşağıda verilenlerden hangisi göç alan bir yerde görülen mekansal değişikliklerden biri değildir? Bir kitabın  3/5 ini  okuyan Giray’ın daha okuyacağı 40 sayfa kitabı kalmaktadır. Giray’ın okuduğu  kitap kaç sayfadır? Çevremizdeki insanların giyimlerinin, evlerinin, arabalarının farklı olması ile ilgili hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır?   30, 34, 38, ?, 46, 50 sayı dizisinde "?" yerine hangi sayı gelmelidir? Bir bölme işleminde bölünen 941,bölen 11 ise; bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Güneş’e yakınlık bakımından altıncı sıradadır.82 adet uydusu vardır Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır.Halkaları vardırYukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda kullanılan bujinin görevidir?  Mustafa Kemal, illerdeki askeri ve sivil idarecilere gizlice gönderdiği Havza Genelgesi ile onlardan, halkı işgaller konusunda bilgilendirmelerini, işgalleri protesto için mitingler düzenlemelerini istemiştir.Mustafa Kemal, bu isteğiyle neyi amaçlamıştır?  Aşağıdakilerden hangisi paralel doğruların özelliklerindendir? 5 elmanın 2 fazlasına 9 elma eklersek kaç elma olur? Aşağıdaki dizelerin hangisinde yorum söz konusu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?  Soba gürül gürül yanıyordu. Odam iyice ısınmıştı. Kedi her zamanki gibi köşesinde, mışıl mışıl uyuyordu ama benim gözüme uyku girmiyordu. Çünkü kuş onun kafasın­dan benim kafama, benim kafamdan onun kafasına konup duruyordu. Uzun bir süre kuşun kanat seslerine, kedinin mırıltısına kulak kesildim.Yazar, bu metinde anlatımı kuvvetlendirmek için aşağıdaki dil ve anlatım özelliklerinin hangisinden yararlanmıştır? 84 213 - 7196 çıkarma işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sınavdan en yüksek notu aldığım için çok ………………..…….İrem’in cümlesi hangisi ile tamamlanabilir?  Aşağıdaki araçlardan hangisi maddelerin ısı ile genleşme özelliğinden yararlanılarak üretilmiştir? I. Konuşmacı sunum sonunda, sorulara doyurucu cevaplar verebilmelidir.II.   Ses ve kelimeleri doğru telaffuz etmeye özen gösterilmelidir.III.    Sunum yapılacak yer önceden görülmelidir.IV.   Teknolojik imkânlardan(CD, bilgisayar…) en üst düzeyde yararlanılmalıdır.Numaralanmış özelliklerden hangileri sunum sırasında yapılması gerekenleri belirtmektedir? “Bu dünya ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi! ” (Ankebut Suresi/64)Yukarıdaki ayet inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir? "Köpek ile kulübe" arasında bir ilişki vardır. Aslan ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır? 6A9 51B Yukarıda verilen sayının okunuşu “altı yüz on dokuz bin beş yüz kırk sekiz” olduğuna göre “A + B” kaçtır? Peygamber Efendimiz (s.a.v) nerede ve hangi tarihte doğdu? Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerdendir?  Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde demir yolu yoğunluğu daha fazladır? (I) Dursun Akçam’la iki yıl aynı sırada oturduk. (II) Gazi Eğitim Enstitüsünün geniş pencerelerinden Ankara’nın ışıklı uzaklarına bakarken Doğu Anadolu insanının serüvenini yaşadığı her hâlinden anlaşılırdı. (III) Başkentte yüksek öğrenim görmenin mutluluğunda, Doğu’da çektiği acıların karmaşası sezilirdi. (IV) Akçam, bunu bir ince alayla yansıtmayı iyi bilirdi. (V) Onu farklı kılan da kuşkusuz bu yönü olmalıydı.Numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır? Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımımda yanlışlık yapılmıştır? Hangi isim yalın haldedir? İnternette tanıştığımız bir kişi tarafından tehdit edilmemiz durumunda ilk önce hangisini yapmamız gerekir? Aşağıdakilerin hangisinde katı iki cisim arasındaki sürtünme kuvvetinin az olması faaliyetin daha kolay gerçekleşmesini sağlar? “- cik, -ceğiz” ekleri adlara “şefkat” ve “acıma” anlamı katabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?   Proteinlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında hangi cisim eski halini almaz? Aşağıdakilerden hangisi en büyük negatif tamsayıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir