Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Teyzemin kızı gelecek hafta konser izlemek için
İstanbula gelecek. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Teyzemin kızı gelecek hafta konser izlemek için İstanbula gelecek. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? sorunun cevabı "Nasıl?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ülkemizde milli güvenlik siyasetini belirlemekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür?  Her yıl yurtdışından milyonlarca turist, ülkemizintarihi ve doğal güzelliklerini görmek için ülkemize gelir.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki doğal güzelliklerdenbiridir?  Aristoteles’e göre, ahlaki eylemin amacı mutluluktur. İnsanın mutluluğu bu dünyada gerçekleşir. İnsan aklı ile hazları dengeleyebilir. Asıl mutluluk bu şekilde ortaya çıkar.Aristoteles’in bu düşüncesine dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Serap didn’t study for the exam,- - she got a low mark. "Lirik anlatımda (...) ifade edilmesi esastır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  I. Kısa süreli hapis cezalarıII. Saray ve tapınakların yapılmasıIII. Yaylak ve kışlak hayatının olmasıIV. Çadır ve koşum takımlarıYukarıdakilerden hangileri ilk Türk Devletlerinde göçebe bir yaşamın sürdürüldüğüne kanıt olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslüman’a yakışmayan bir davranıştır? “Cem’in ayrılmaz bir parçasıdır. Cem’e katılanların kendilerinden geçerek manevi coşku halinde ayakta aşk ile dönmeleridir.”Yukarıda ifade edilen kavram hangisidir? “(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)Bu ayetin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? I - - - - a villa, if I - - - - money. “Mustafa Öğretmen, sabah okula giderken aklına gelen bir etkinliği sınıfta uygulamaya karar vermiştir. Sınıfa girer girmez öğrencileri gruplara ayırmış ve bu etkinliği uygulamaya başlamıştır. Mustafa Öğretmen, öğrencilerine neyi, nasıl yapacaklarını açıklamak için gruplar arasında gezerken sınıfta bir kargaşa ortamı oluşmuş ve zilin çalmasıyla etkinlik yarım kalmıştır.”Bu durumla ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?