Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Röportaj yapan kişi sadece duyduk ları ve gördükleriyle yetinmez.
- Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi de olabilir.
- Yazar, kendi görüş ve düşüncelerini röportaja katmaz.
Röportajla ilgili bu cümleler doğruyanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Röportaj yapan kişi sadece duyduk ları ve gördükleriyle yetinmez.- Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi de olabilir.- Yazar, kendi görüş ve düşüncelerini röportaja katmaz.Röportajla ilgili bu cümleler doğruyanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? sorunun cevabı "D – D – Y" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yeni bir buluş ortaya koyarak eşi benzeri olmayan bir ürün meydana getiren kimseye ……………..denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Evrende mükemmel bir ölçü, varlıklar arasında harikulade bir uyum vardır. Hiçbir varlık, kendisi için belirlenmiş tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır. Güneş her gün doğudan doğup batıdan batmakta, gece ve gündüz birbirini takip etmekte, dünyamız yörüngesinden hiç çıkmadan hep aynı sürede dönüşünü tamamlamaktadır.Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Aşağıdakilerden hangileri kare dik prizma ile küpün ortak özelliklerindendir?I. Ayrıt sayıları eşittir.II. Tüm yüzleri eştir.III. Tabanları karesel bölgedir. I. Her vatandaş aynı miktarda vergi öder.II.Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir.III.   Toplanan vergilerle vatandaşlara yeni hizmetler sunulur.Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Ay’ın temel özelliklerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?  Aşağıdakilerin hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir ?   Nasrettin Hoca bir davete katılmış. Üstündeki elbise biraz eskiymiş. Kimse Hoca ile ilgilenmemiş. Herkes kendi keyfindeymiş. Hoca kalkmış gitmiş evine. Giymiş yeni elbiselerini. Üstüne de kürkünü giymiş. Hoca tekrar davete gelmiş. Hocayı gören herkes bir hoşbeş, bir iltifat. Hoca oturmuş sofraya uzatmış kürkünün ucunu: “……….. …………. ……….. “ demiş.Fıkranın son bölümünü tamamlayacak en uygun cümle hangisidir? 400 cm kaç metredir? İnsanlar çalıştıkça tecrübe kazanırlar.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? “Ben saat altıda okula giderim.” Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi pozitif bir ayrımcılıktır?