S:1

Özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmadan karar verip hareket etmesidir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın özgür olduğu vurgulanmaktadır?

Özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmadan karar verip hareket etmesidir.Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın özgür olduğu vurgulanmaktadır? sorunun cevabı "“De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…”
(Kehf suresi 29. ayet)"
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Ülkemizde eroyonla mücadele eden ve ağaçlandırma çalışmalarında bulunan vakfın kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? Sometimes I .................... bad. Peygamberimizi annesinin vefatıyla ilk himayesine aldığı akrabası kimdir? Hans : I have two tickets for a comedy film. - - - -?Rick : Good idea. I like it.  Birey olarak içinde yer aldığımız ilk kurum, aşağıdakilerden hangisidir? 1. kalp-yürek2. geniş-dar3. öğüt-nasihat4. il-vilayetYukarıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir? • Azat edilen kölelere verilen isimdir.•  Köy ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara denir.•  Çöl ve vahalarda göçebe hayat yaşayan Araplar için kullanılır.Bu tanımlara göre hakkında bilgi verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 sayısına tam olarak bölünemez? Umarım onlarla - - -  -Bu ifade, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa anlamlı bir cümle olur? I love Shakespeare’s all works and quotations but one is my - - - -: “Love one, trust a few, do wrong to none”. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli ev araç ve gereçlerini kullanırken güvenli değildir? Aşağıda verilen maddelerden hangisinin hâli doğru yazılmıştır?  - - - - edebiyat tarihi ve tarih araş-tırmacısıdır; Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntem-lerle inceleyen ilk araştırmacıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir sürahi limonatadan 4 bardak limonata çıkmaktadır. 12 bardak limonata için kaç sürahi gereklidir? " Neşe " kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur ? Cem' in 19 lirası vardı. Beğendiği araba 34 liraydı.Cem beğendiği arabayı almak için kaç lira daha biriktirmesi gerekir? I.İpek Yolu II.Kral YoluIII.Baharat yolu Yukarıda verilen ticaret yollarından hangile­ri Anadolu’dan geçer? Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? ”Ada”kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması oluşturmuştur? Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? 272 sayısı hangi yüzlüğe yuvarlanır? Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sırasında kullandığımız bir yapı değildir? Habitat, bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği yaşam alanıdır.Buna göre habitatlarla ilgili,I. Okyanus gibi geniş alanlar olabilir.II. Yaz ve kış mevsimlerine göre farklılık gösterebilir.III. Asla değişmez yaşam alanlarıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıda kaslarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  İslam kültüründe, ölen bir kişi için genel olarak yapılması gereken hazırlıklara ne ad verilir? 84 x 25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi cümle içinde sıfat olarak kullanılamaz? Yunanlılar karşısında İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu geri çekilmeye başladı. TBMM başkanı Mustafa Kemal Paşa ordunun daha fazla yıpranmaması için Türk ordusunu Sakarya’nın doğusuna doğru çekti.Verilen bilgilere göre;I.     Mustafa Kemal ordunun kaybını azaltmak istemiştirII.    Türk ordusu Yunan işgalini durduramamıştırIII.   Yunan ordusu Anadolu’yu ele geçirmiştiryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?  Aşağıdakilerden hangisi  “Selamlaşmanın” faydalarından değildir? Eren 43 misketin 15 tanesini kaybetti. Kalanlardan 7 tanesini Umut’a verdi. Eren’in kaç misketi kaldı? Allah’a inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmeye ne denir ? Aşağıdakilerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır?  • Uzun yolculuk yapan kişinin na- mazları seferi olarak kılması•  Oruç tutamayacak kadar hasta olan kişinin iyileşince orucunu tutması•  Abdest uzuvlarından birisi yara olan kişinin mesh yaparak ab- dest almasıİbadetlerdeki bu uygulamalara aşağıdaki ayetlerden hangisi dayanak oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesimiz korunur? “Kültür, bir toplumun duygu, düşünce ve inanış biçimidir.” Buna göre hangisi kültürel öğe değildir? Aşağıdakilerin hangisinde “dokunmak” sözcüğü “insanın içine işlemek, insanı duygulandırmak, etkilemek” anlamında kullanılmıştır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre, Vali muavini tayin edilmek için en az kaç yıl kaymakamlıkta bulunmak ve bu hizmetin kaç yılını Doğu'da geçirmiş olmak gereklidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerden hangisi “bir anda olup biten” bir işi anlatır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir