S:1

Yüzlerinden ayak uçlarına uzanan beyaz çizgileri, yara izlerinden oluşturulan ve bedenleri süsleyen desenleri, varlıklı olmanın ve güzelliğin işareti sayılan dudak tabaklarıyla geleneklerine sıkıca bağlı bir kabile Surmalar. Evlenen kadının dudağı yarılıp bir tabak yerleştiriliyor. Dudak büyüdükçe tabak da büyütülüyor. Tabak ne kadar büyükse kadına kocasının verdiği hayvan sayısı da o kadar fazla oluyor. Dudak tabağı
güzellik unsuru sayılıp bir süs eşyası gibi taşınıyor. Kadın erkek hepsi bedenlerini seviyor ve süslüyor.
Etiyopyada yaşayan Surmalar, doğal yaşayış tarzlarını olduğu gibi sürdürmeye devam ediyorlar.
Bir gezi yazısından alınan bu par- çayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Yüzlerinden ayak uçlarına uzanan beyaz çizgileri, yara izlerinden oluşturulan ve bedenleri süsleyen desenleri, varlıklı olmanın ve güzelliğin işareti sayılan dudak tabaklarıyla geleneklerine sıkıca bağlı bir kabile Surmalar. Evlenen kadının dudağı yarılıp bir tabak yerleştiriliyor. Dudak büyüdükçe tabak da büyütülüyor. Tabak ne kadar büyükse kadına kocasının verdiği hayvan sayısı da o kadar fazla oluyor. Dudak tabağıgüzellik unsuru sayılıp bir süs eşyası gibi taşınıyor. Kadın erkek hepsi bedenlerini seviyor ve süslüyor.Etiyopyada yaşayan Surmalar, doğal yaşayış tarzlarını olduğu gibi sürdürmeye devam ediyorlar.Bir gezi yazısından alınan bu par- çayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Başka kültürlerle karşılaştırma yapılmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi kelime türeten -lik ekini almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi konuşma organlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? İlk Türk-İslam Devletlerinde hükümdarların kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu süslemeli özel giysilere ne ad verilirdi? Hangisi doktor tavsiyelerinden biri olabilir? Yüce Rabbimiz Asr suresinde Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. buyurduktan sonra ziyan (zarar) içinde olmayan kişileri saymaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ziyan içinde olmayanlardandır?I-Birbirlerine hakkı tavsiye edenler II-Birbirlerine sabrı tavsiye edenler III-İman edip iyi işler yapanlar Yaşasın ( ) Yarın tatile gideceğiz( ) cümlesinde, sırası ile hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstenmesine sorumluluk denir. Buna göre hangisi sorumsuzca yapılan bir davranıştır? İnsanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, özgürlüğü Başkalarının haklarını ihlal etmemek şartıyla istediğini yapmakta şerbest olmak. şeklinde tanımlamaktadır.Paragrafta verilen açıklamayla aşağıdaki ifadelerden hangisi uygunluk gösterir? Gök cisimlerini inceleyen bilim dalına...............,uzay aracı kullanan ve uzay yolculuğu yapan bilim insanına .................. adı verilir.Yukarıdaki ifadeye sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır. Alfabemizde kaç ünlü harf vardır? Hangi şeklin köşe sayısı daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin bir özelliği değildir? I am going to visit my grandparents - - - - . Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi bakanlık teşkilatı değildir? Aşağıdakilerden hangisi geçmiş zamanı gösterir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (sav) yetim çocuklar ile ilgili tavsiyelerinden değildir? Hangi davranış uygun değildir? Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Bir musluk 1 saatte 76 litre su akıtıyor.Aynı türden 4 musluk 9 saatte kaç litre su akıtır? • Ölçek paydasındaki sayı daha büyük• Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazla• Haritada hata oranı daha az• Haritada iki nokta arası uzaklık daha az• Haritanın kapladığı alan daha fazlaBüyük ve küçük ölçekli haritalar karşılaştırıldığında yukarıda verilenlerden kaç tanesi büyük ölçekli haritaların özelliği olarak gösterilebilir? Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın gönderiliş amaçlarından biri değildir? Güney Doğu Anadolu Bölgesinde pamuk, tütün gibi tarım ürünlerinin üretimi hızla artmaktadır.Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? www.google.com.tr internet adresindeki tr ifadesi neyin kısaltmasıdır? Düşündüğünü düşünmekBu ifade felsefi düşüncenin hangi niteliğini açıklamak için söylenmiş olabilir? Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre önce Arafat dağında yüz bini aşkın Müslümana yapmış olduğu meşhur konuşmasına ne ad verilir ? "Kitabın sayfası" tamlamasında hangi ses olayı vardır? Verimli topraklara ve uygun iklime sahip, sulama imkanların sahip alanlarda, hangi ekonomik etkinlik daha yaygın olarak görülür? Aşağıdaki organlardan hangisi vücudumuzun baş bölümünde bulunmaz? Barış kelimesinin eş anlamlısı nedir? Irmağa giden yol, göz alabildiğine uzanan sayısız şeftali bahçeleri arasından kıvrılarak geçerdi.Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Diyarbakır-karpuzMalatya- şeftaliGaziantep- fıstıkYukarıda meyveler ve en çok yetiştirildiği yerler eşleştirilmiştir.Hangi meyve yanlış eşleştirilmiştir? Ormanların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idaresi, işlenmesi ve ağaçlandırma faaliyetlerinin tamamına verilen ad nedir? Kışın, kartopunu alıp sobanın yanına koydum. Sonra ne oldu? Aşağıdakilerin hangisi tüm dünyada diğerlerinden daha yaygın bir iletişim aletidir ? 150 sayısının % 40 fazlası aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir