S:1

(Tuanet, eşinin kendisine yalan söylediğini düşünen efendisi Argana yardım etmek için bir gün doktor kıyafetine girerek onu muayene etmeye gider.)
TUANET(Doktor kıyafetinde), ARGAN
TUANET – Affınızı istirham ederim efendim! Kusura bakmayın!
ARGAN – Aman efendim safalar getirdiniz!
TUANET – Bendeniz seyyar doktorum. Verin bana nabzınızı! Hadi, doğru at bakayım! Ben seni yoluna koymanın usulünü bilirim ha!
Örneği verilen tiyatro parçasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

(Tuanet, eşinin kendisine yalan söylediğini düşünen efendisi Argana yardım etmek için bir gün doktor kıyafetine girerek onu muayene etmeye gider.)TUANET(Doktor kıyafetinde), ARGANTUANET – Affınızı istirham ederim efendim! Kusura bakmayın!ARGAN – Aman efendim safalar getirdiniz!TUANET – Bendeniz seyyar doktorum. Verin bana nabzınızı! Hadi, doğru at bakayım! Ben seni yoluna koymanın usulünü bilirim ha!Örneği verilen tiyatro parçasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? sorunun cevabı "Dekor" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde “buğday” ile “ekmek”        arasındaki benzer bir ilişki vardır? “Denize atlayıp, hızla yüzmeye başladı ve bir süre sonra kulaç atacak hali kalmadı.”Yukarıdaki cümlede hangi kelime mecaz anlamda kullanılmıştır? "Bize özgü duygu ve.................................... bireysel  farklılıklarımızdandır." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu´da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki kelimelerin tamamı eş sesli sözcüklerdir? Uçak ile İstanbul - Erzurum arası 70 dakikadır. İstanbul’dan saat 08:00’de kalkan uçak Erzurum’a saat kaçta varır? “Bahçemizden gül topladım.” Cümlesinde hangi kelime eş seslidir? Hangisinin kullanıcısı kask, dirseklik ve dizlik kullanır? “4006–2379” işleminin sonucu kaçtır? Sağlıklı beslenen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? “-ler, -lar” çoğul eki, varlıkların sayıca birden çok oldu-ğunu bildirmekle beraber cümleye farklı anlamlar da katar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler, -lar”eki cümleye abartma anlamı katmıştır? Günde 10 sayfa kitap okuyan Ali, bir ayda kaç sayfa kitap okur?  Hücre döngüsü G1,G2 ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et” sinyalleri ile denetlenir.Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi “dur” sinyalinin verilmesine neden olur? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Çukurova’da tarım ekimini tamamlayan mevsimlik işçiler soğan hasadı için bu kez Ankara Polatlı ile Hatay’ın Amik ovasının yolunu tuttu. Soğan hasadının ardından bu kez de Karadeniz’e fındık hasadı için göçler başlayacak. Paragrafta bahsedilen göçlerin ne- deni aşağıdakilerden hangisidir? My brother - - - - computer games at the moment. Toplumsal hayatın devamının sağlanabilmesi ve insanların günlük hayatlarını huzurlu bir şekilde devam ettirebilmeleri için insanlar arası ilişkileri düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır. Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biri olamaz?  Aşağıda verilenlerden hangisi embriyonun döl yatağına tutunmasından sonra plasentanın yapısına katılır? 1.Yaya geçitlerini kullanmalıyız.                              2.Kırmızı ışıkta geçmeliyiz.                                     3.Trafik lambalarının olduğu yerden geçmeliyiz.            4. İki arabanın arasından yola çıkmalıyız.                        5. Karşıya geçerken üst geçitleri kullanmalıyız.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?         Okulunun örgütsel değerlerini ve vizyonunu belirlemiş olan bir okul müdürünün bundan sonraki aşamada belirlemesi gereken görev aşağıdakilerden hangisidir?  İtilaf devletleri ile Osmanlı devleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre; Türk ordusunun dağıtılmasına ve silahlarına el konulmasına karar verildi.İtilaf devletleri bu kararla neyi amaçlamışlardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?                   Demokratik bir ortamda sorunlar nasıl çözülür? “kardeşim - başladı - beni - okulaYukarıdaki sözcüklerle bir cümle oluşturduğumuzda hangisi kullanılmaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir önermedir? Âşık Veysel’e sormuşlar: “Aşk nedir?” Âşık, şöyle bir düşünmüş “Seversin, kavuşamazsın aşk olur.” demiş. Haksız mı? Tabii ki haklı. Edebiyatımızdaki Leylâ ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin’i hatırlayalım... Bütün bu âşıkların hikâyeleri sevip de kavuşamamak üstüne kurulmamış mıdır?Kız Kulesi’nden Galata’ya bakarken düşündüm:Birçok şair bu iki kuleyi birbirine yakıştırmış. Bu yakıştırmayı yapanlar, insanlaraözgü bir düşünüşle, bir kavuşma imgesine yüklenmişler.Öyle ki Bedri Rahmi Eyüboğlu, KızKulesi’ne tatlı tatlı sitem ediyor: “İstanbul deyince aklıma kuleler gelir / Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır / Ama şu Kız Kulesi’nin aklı olsa Galata Kulesi’ne varır...” Oysa başına binlerce felaket gelmiş İstanbul gibi bir kentte bu iki kule, kavuşmayı sabırla ve aşkla beklemiştir. Bundan daha âlâ sevda mı olur?Birinci paragraftaki altı çizili cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden  hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler birlikte bulunmaktadır ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tek başına anlamı yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece cümle başında büyük harfle yazılır? Başarmak bir insanın bütün gücüyle yöneldiği hedefi yakalamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma destek sağlamaz?   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi altı hecelidir?   Ulu önder Atatürk, Cumhuriyeti aşağıdakilerin hangisine emanet etmiştir? İnsanların bazısının Allah’ı bırakıp taş, ağaç, hayvan gibi varlıklara ibadet ettiği gözlenmiştir. Bu tür varlıklara ne ad verilir? Sabah saat 09.45’te başlayan oyun 2 saat 25 dakika sonra bitiyor? Oyun saat kaçta biter?  365  gün 6 saat  hangi hareketin sonucudur? - Yazılarınızda kolay ve rahat  olmaya dikkat eder misiniz?- Gazete yazılarında evet… Kitaplarımda okuyucuyu yormamak endişesinden uzağım. Çapraşığı, en küçük unsurunu feda etmeden sade bir şekilde ifade etmeye daima çalışırım. Fakat bunun mümkün olmadığı yerlerde, sadeliğe hiçbir değeri feda etmem.- Bugün geçinmeniz yazı yoluyla mıdır?- 19 yaşımdan beri yalnız yazı yoluyladır.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? G20 zirvesi 2016'da nerede yapılacaktır? A: Do you need anything for the cookies?B:We need - - - - butter and- - - eggs. Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına başka bir sözcük girmiş?   Aşağıdakilerden hangisi doğru bir  sorun çözme yöntemlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir