S:1

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Kişisel çıkarlarını ön plana alır. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hicretten sonra, toplumsal barışı sağlamak amacıyla yaptığı faaliyetlerden biridir? 29 Mart 1949 yılında İzmir’de doğan, “Bir Aşk Hikâyesi”, “Allah’ım Neydi Günahım”, “Canımın Yaprakları” gibi dönemin popüler şarkılarına imza atan, 1986 yılında katıldığı Uluslararası Akdeniz Müzik Yarışması’nda “Geceler” adlı şarkısıyla Altın Portakal ödülünü kazanan ve 3 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybeden ünlü Türk pop müziği şarkıcısı, besteci ve söz yazarı sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin gövdesi otsudur? Kime zekat verilmez? Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? Kayaların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? How ............ pencils have you got? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İstiklâl Savaşı’nın devam ettiği sıralarda Mehmet Âkif’i görmeliydiniz. O, kafesleri yırtan aslanlar gibi kükrüyordu. Düşman, Ankara’ya yaklaştığı sırada Âkif, hiç istifini bozmadı. Onun manevi kuvveti zerre kadar sarsılmadı. Etrafındakilere hep ümit, iman, cesaret aşıladı. Sanki o, kocaman bir dağ idi.Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır? İhtiyaçtan fazla alınan bir ürün hangisine neden olabilir? Sözlü ya da yazılı kompozisyonlarda anlatılan- ların kolay anlaşılabilir, kavranabilir olmasına ne denir? If my little brother studies hard, he - - - - the university exam easily. Aşağıdakilerden hangisi iç göçün ortaya çıkar- dığı sonuçlar arasında gösterilemez?  Aşağıda verilen teknolojik ürünlerden hangisi sağlık alanında kullanılmaz?  Aşağıdakilerden hangisi işitsel iletişim aracıdır? Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir? Besin piramidinde kütlesi en az olan grup, aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?  Masallarda genellikle aşağıdaki anlatım türlerinin hangilerinden yararlanılır? Hangi öğrencinin söyledikleri hayal ürünüdür? "467" sayısı hangi onluğa yuvarlanır? I.                    Sessiz bir matemle düşündüm.II.                 Bana bir okusana şu mektubu...III.               Sokak yeniden boş kaldı.IV.              Hiç kaçırmam kitap sergilerini.  Yukarıdaki cümlelerden hangileri devrik cümledir? Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.(.....) Medya; gazete, dergi, radyo, genel ağ ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının hepsini kapsayan genel bir terimdir.(.....) Medyanın kamuoyu oluşturmada rolü her geçen gün artmaktadır.(.....) Mektup geçmişte kullanılan bir kitle iletişim aracıdır.(.....) Günümüzde kitle iletişim aracı olarak sadece genel ağ kullanılmaktadır.(.....) Kitle iletişim araçlarının sayısının ve çeşitliliğinin artması ile bilgi sahibi olma ve bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bitişik yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde sebep - sonuç anlamı yoktur? Türkiye Fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini göremez?  Bir elma bahçesinde ilk gün 598 kg, ikinci gün; 4569 kg ve üçüncü gün 1009 kg elma toplanıyor. Buna göre bu üç günde toplam kaç kilogram elma toplanmıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘ön yargı’’ dile getirilmiştir? Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir ? Trablusgarp savaşı hangi tarihde olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlarla sivil toplum örgütlerinin ortak özelliğini belirleyen seçenektir?  Mustafa Kemal ilk askerî başarısını aşağıdaki cephelerden hangisinde kazanmıştır? “Karnabahar" kelimesinin ünsüz harfleri hangi seçenekte yoktur?  Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız?( ) Çizgili kaslar isteğimiz dışı çalışır.( ) Kalp kası güçlü kasılır, yorulmaz.( ) Mide kası, düz kaslardandır. Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Allah’ı bilen, Allah’a yönelen ve batıldan hoşlanmayan anlamına gelen sözcükaşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir