S:1

Peygamberimiz ............. çok kötü karşılanmış, ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

Peygamberimiz ............. çok kötü karşılanmış, ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Taif’te" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir? Algoritmanın daha rahat anlaşılabilmesi için geometrik şekillerle gösterilmesine ad verilir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi "Kutadgu Bilig" adlı esere aittir? • Elleri dirseklere kadar yıkamak• Yüzü yıkamak• Başı mesh etmek• Ayakları topuklarla birlikte yıkamakBunlar aşağıdakilerden hangisinin farzlarıdır? İdeal düzenin, insanlar arasında tam eşitliğin gerçekleşmesiyle mümkün olacağını, bunun için de üretim araçlarının herkese ait olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğrenci aile bütçesine nasıl katkıda bulunur? Aşağıdakilerden hangisi istek cümlesidir? Tüm besin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur? Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bir elektronunun bir voltluk potansiyel fark altında kazandığı enerjiye ne ad verilir? Reşat Nuri Güntekin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ateş küre sıcak ve akışkan bir yapıya sahiptir. Ateş kürede bulunan magma bazen yer yüzüne çıkabilir. Magmanın yer yüzüne çıktığı noktalara ................denir. Yukarıda verilen paragrafta noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Türk Kurtuluş Savaşı hem tam bağımsızlığı hem de ulusal egemenliği gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. TBMMnin aşağıdaki faaliyetlerinden hangi ikisi yukarıdaki bilgiyi doğrular? Işık ışınlarının saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultusunun ve hızının değişmesine .............. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir sözcüğün herkesçe bilinen ilk anlamı temel anlamdır.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi temel anlamı dışında kullanılmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi güzel bir cümlede bulunması gereken bir nitelik olan "akıcılık"ı ifade eder? Bir marangoz Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında sıra ile 40, 36, 55 adet kapı imal etmiştir.Ekim ayında imal ettiği kapılarla dört ayın aritmetik ortalaması 48 olduğuna göre bu maran- goz Ekim ayında kaç kapı imal etmiştir? Aşağıdaki cümlelerin Doğru ise D, Yanlış ise Y koyduğumuzda nasıl bir sonuç ortaya çıkar?(.....) Doğal afetlerin zararlarını azaltmak için çeşitli sivil toplum kuruluşları kurulmuştur.(.....) İnternetten ulaşılan bilgiler, başka kaynaklardan edinilen bilgilerle karşılaştırılmalıdır.(.....) Başkasına ait bir eseri, kendimize ait gibi göstermenin bir sakıncası yoktur.(.....) Marmara Bölgesinde yaygın olarak yapılan meslek madenciliktir.(.....) Bazı meslekler ihtiyaç duyulmadığı için zamanla yok olurlar. Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kişinin Allahın (c.c.) varlığını, birliğini, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almıştır? Bir duyguyu, düşünceyi, haberi anlatmak için ne yaparız ? Aşağıdakilerden hangisi orucunu daha sonra kaza etmek şartıyla tutmayabilir? Nihalin boyu 146 cmdir. Nihal'in annesinin boyu, Nihal'in boyundan 32 cm uzun olduğuna göre, Nihal ile annesinin boylarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Hangisi doğrudur? Allahın (c.c.) mucize olarak gönderdiği deveyi kestiği için helak edilen kavime gönderilen peygamber kimdir? Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi adıldır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır? Aşağıda verilen ses teknolojisi aletlerinden hangisi ses teknolojisi sonucu ortaya çıkmamıştır? Many different languages - - - - in Africa. • Hicri takvimin ilk ayıdır.• Bu ayın onuncu günü aşure diye adlandırılır.• Bu ayda Hz. Hüseyin Kerbelâda şehit edilmiştir.• Alevi-Bektaşiler, bu ayın ilk on iki gününü oruçla geçirirler.Hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerden hangisidir? Kitaplığımızda 12 şiir kitabı, şiir kitaplarından 11 fazla roman ve romanlardan 7 fazla hikâye kitabı vardır. Kitaplığımızdaki toplam kitap sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi saydam maddelere örnek olarak verilebilir? Öğretmen dersin başında öğrencilere hangi konuda kaldıklarını sordu. Sonra önündeki kitapları karıştırıp içlerinde konu ile ilgili örnekleri bulmaya çalıştı. Çözülen örneklerden sonra öğretmen tekrar konu hakkında örnekler aramaya koyuldu. Bu sırada öğrenciler dersten kopmaya ve kendi aralarında konuşmaya başladılar. Öğretmen öğrencileri susturmaya çalışırken zil çaldı ve bir ders süresi, çözülen bir-iki örnek ile sonlandı.Öğrenme-öğretme ortamlarında yaşanan bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde ses düşmesi olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin bildirdiği iş kesin olarak yapılmıştır? Bir kişi, bankada ödeme yapmak üzere sıra beklerken, sırasını yaşlı birisine vermiş, daha sonra kendi faturalarını ödemiş ve paranın üstünü korunmaya muhtaç çocuklar için toplanan yardım kutusuna atmıştır.Bu kişinin yaptıklarından hangisi 'yazılı kurala bir örnek oluşturur? Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.When I was ten, my mother ............ give me much pocket money. I. Divan edebiyatı nazım şekilleri ve söz sanatları, şekil bakımından çok fazla yenileşemeyen Tanzimat şiirinde de kullanılmıştır.II. Tanzimat şiirinin ikinci döneminde sosyal konular ikinci plana atılarak metafizik düşünceler, insanın iç dünyası ve aşk öne çıkarılmıştır.III. Tanzimat Dönemi şiiri, devamı olduğu Sebk-i Hindi akımının yanı sıra Batıdan da sembolist şiirin ilkelerini benimsemiştir.IV. Tanzimat Dönemi şiirinin toplumcu olması, konu yönüyle zengin olması divan şiirinden ayrılan en belirgin özellikleridir.V. Medeniyet, kanun, hak, adalet, vatan, hürriyet, devletin görevleri gibi soysal ve siyasal konular Tanzimat şiirinin başlıca temaları olmuştur.Tanzimat şiirinin yukarıda sıralanan özelliklerinden hangisinde bir bilgi yanlışı görülmektedir? 250 kuruştan 50 kuruş çıktığında geriye kalan para ile ilgili hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir